Shadow

Konkurs na dyrektora II LO w Gnieźnie rozstrzygnięty

W środę, 23 marca w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatką na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Gnieźnie została Róża Grabowska, nauczycielka z wieloletnim stażem i dotychczasowa dyrektorka szkoły.
Róża Grabowska zarządzająca szkołą od 1 września 2017 roku, była jedynym kandydatem, który przystąpił do konkursu. Oceną formalną i merytoryczną złożonej aplikacji zajęła się komisja konkursowa w składzie: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli Kuratorium Oświaty (nieobecność jednego przedstawiciela), 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 2 przedstawiciel Rady Rodziców i 2 przedstawiciel związków zawodowych (ZNP i NSZZ Solidarność). Oprócz wymaganego m.in. stażu pracy, odpowiedniego wykształcenia oraz posiadanych kompetencji osoba aplikująca na dyrektorskie stanowisko była także podczas rozmowy kwalifikacyjnej szczegółowo sprawdzana pod kątem umiejętności interpersonalnych. W jej trakcie musiała także zaprezentować swoją wizję dalszego funkcjonowania i rozwoju szkoły. W najbliższym czasie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podejmie ostateczną decyzję co do powołania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. (obk)