Shadow

Konkurs o parkach krajobrazowych

W czwartek, 9 stycznia w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbył się III etap XIX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”.
W tym etapie zwanym „parkowym” wzięli udział uczniowie z następujących szkół: Szkoła Podstawowa w Wilczynie – Wilczogórze, Szkoła Podstawowa w Powidzu, Szkoła Podstawowa w Ostrowitem, Szkoła Podstawowa w Budzisławiu Kościelnym oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. Wszystkie te szkoły znajdują się na terenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Konkurs odbył się pod patronatem Mariana Gadzińskiego, burmistrza Gminy i Miasta Witkowo. Po podsumowaniu punktów komisja konkursowa ogłosiła wyniki: I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Budzisławiu Kościelnym, II miejsce przypadło uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie, III miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem. Szkoła w Budzisławiu Kościelnym będzie reprezentowała Powidzki Park Krajobrazowy w zmaganiach wojewódzkich. Fundatorami nagród byli: Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Związek Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Nadleśnictwo Gniezno i Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. Nagrody wręczyli: Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza GiM Witkowo, Grzegorz Skowroński, wójt Gminy Wilczyn, Alicja Wentland, sekretarz GiM Witkowo, Karolina Łachowska z Nadleśnictwa Gniezno, Wiesław Goll, Michał Goll, Tomasz Wykner z Koła Łowieckiego „Leśnik” oraz Marian Łukowski, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie. (es)