Shadow

Konsultacje w Żydowie

W środę, 14 listopada w świetlicy wiejskiej w Żydowie odbyły się konsultacje dotyczące opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Kopernika, Ogrodowej, Jana Pawła II, Klonowej, Topolowej i Parkowej w Żydowie. – Konsultacje miały na celu uzyskanie opinii, stanowisk, propozycji, alternatywnych rozwiązań  itp. od osób, których bezpośrednio lub pośrednio dotkną ustalenia planu  jeszcze na etapie przygotowywania jego projektu – tłumaczy Zbigniew Figas, kierownik Referatu*Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo.*
W konsultacjach wzięły udział 52 osoby. Byli to głównie mieszkańcy terenów objętych przygotowywanym planem i właściciele gruntów tam zlokalizowanych. Konsultacje prowadzili burmistrz Tadeusz Szymanek, autorka koncepcji zagospodarowania tego terenu Edyta Skolimowska – przedstawicielka Kancelarii Urbanistycznej KOCZOROWSKI, a także pracownicy czerniejewskiego urzędu: Zbigniew Figas, Eliza Tądrowska i Monika Waligóra. – Zaproponowane rozwiązania dotyczące przeznaczenia większości terenów objętych planem spotkały się z aprobatą uczestników. Kwestią, która najbardziej interesowała zebranych były rozwiązania komunikacyjne. Zapewnienie temu terenowi po uchwaleniu planu  właściwej komunikacji wymaga bowiem wyznaczenia nowych dróg, innych ciągów komunikacyjnych, zmiany organizacji ruchu, a także poszerzenia istniejących ulic, w szczególności ulicy Ogrodowej. To natomiast wiąże się z koniecznością wykorzystania na ten cel części prywatnych gruntów i ta kwestia budziła największe emocje – relacjonuje Z. Figas i dodaje, że propozycje mieszkańców odnośnie usprawnienia ruchu na ulicy Ogrodowej, głównie na jej początkowym odcinku, a także określenie zakresu jej poszerzenia będą jeszcze przedmiotem ustaleń podczas wizji terenowej, którą zaplanowano na sobotę*, **8 grudnia *na godzinę 10. Jednocześnie urzędnicy przypominają, że cały czas istnieje możliwość zgłaszania uwag i wniosków do przedstawionej koncepcji zagospodarowania tego terenu oraz propozycji innych rozwiązań. Dane kontaktowe dla osób zainteresowanych: Zbigniew Figas – tel. 61 429 13 27 (e-mail: z_figas@czerniejewo.pl <mailto:z_figas@czerniejewo.pl>), Monika Waligóra – tel. 61 429 13 28 (e-mail: m_waligora@czerniejewo.pl <mailto:m_waligora@czerniejewo.pl>). (o/ks)
Fot. UMiG Czerniejewo