Shadow

Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego

W ramach Konwentu Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego, zorganizowanego 1 lipca starosta Piotr Gruszczyński spotkał się z Prezydentem Miasta Gniezna oraz burmistrzami i wójtami gmin powiatu.
**Tematem konwentu była jeszcze bardziej efektywna współpraca gmin i samorządu Powiatu Gnieźnieńskiego w takich dziedzinach jak: zdrowie, edukacja, pomoc społeczna, inwestycje drogowe i turystyczne, organizacja wydarzeń integrujących lokalną społeczność oraz promocja gmin w regionie – mówi Piotr Gruszczyński, starosta gnieźnieński. – Wśród tematów cieszących się sporym zainteresowaniem, znalazły się kwestie związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19. Rozmawiano również o Narodowym Programie Szczepień i wyzwaniach jakie samorządy podejmują w tym zakresie – informuje starosta P. Gruszczyński. Dzięki zaangażowaniu samorządu powiatowego oraz gmin w organizację dwóch Punktów Szczepień Powszechnych działających na terenie Gniezna, jako jeden z nielicznych powiatów mogliśmy w szybkim tempie szczepić mieszkańców. Na ten moment w powiecie *wykonano* *ponad 105 tys. szczepień* co daje nam drugi wynik w Wielkopolsce i dziesiąte miejsce w kraju. Natomiast jeśli chodzi o *liczbę zaszczepionych mieszkańców to jedną dawką zaszczepiono ponad 65 tys. osób*, *a w pełni zaszczepionych jest ok. 27% mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego – dodał starosta*.
 Kolejnym tematem, który w szczególny sposób łączy działania samorządowców oprócz zdrowia jest z pewnością edukacja. Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Łukasz Kaszyński podziękował za współpracę i umożliwienie szkołom ponadpodstawowym zaprezentowania oferty edukacyjnej w formie kilkunastu wideokonferencji, dzięki którym ósmoklasiści mieli z pewnością ułatwione zadanie w wyborze nowej szkoły, a tym samym kolejnego etapu swojej edukacji. Dorota Perlik, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła włodarzom gmin założenia kampanii informacyjnej dotyczącej rekrutacji kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe. Samorządowcy dyskutowali również o sprawach bieżących, w tym o pracach nad przygotowaniem nowego dokumentu strategicznego dla Powiatu Gnieźnieńskiego, których przebieg i harmonogram przedstawił Robert Bazułka, dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki. Podczas spotkania poruszane były również aktualne tematy dotyczące służby zdrowia oraz funkcjonowania szpitala, a także związane z realizacją inwestycji drogowych, w obszarze edukacji i ekologii jak chociażby projekt SWiAT.
Projekt „SWiAT” to skrót od kluczowych obszarów takich jak Środowisko, Wiedza i Alternatywne Technologie. *Całkowity koszt projektu to ponad 2 mln zł,* w tym dotacja przyznana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 1 338 486,00 zł. Termin realizacji projektu obejmuje lata: 2020-2022. Projekt SWiAT zakłada połączenie wiedzy o środowisku z wykorzystaniem alternatywnych technologii w celu racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego na temat zmian klimatycznych wywołujących gwałtowne zjawiska pogodowe (nawałnice) lub długotrwałe zmiany ekosystemu (susze). Kolejną w tym roku, dużą inwestycją Powiatu Gnieźnieńskiego jest budowa sali korekcyjno-rehabilitacyjnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku. *Całkowita wartość inwestycji wyniesie ok. 5 mln zł*, z czego znaczna część pochodzi z Bonu Inwestycyjnego przekazanego przez ministerstwo finansów.
 Spora część posiedzenia poświęcona została bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego, w szczególności dostosowania oferty ścieżek i dróg rowerowych do oczekiwań mieszkańców. Omówiono ponadto propozycje rozwiązań inwestycyjnych, zwiększających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach gminnych i powiatowych. Poruszono także kwestie związane z organizacją przedsięwzięć kulturalnych. – Ta synergia dobrej współpracy pomiędzy samorządem powiatowym, a gminami, którą wspólnie tutaj tworzymy to impuls niezbędny do dobrego rozwoju naszego powiatu. Jestem przekonany, że każdy z obecnych na konwencie wniósł sporo ciekawych uwag i spostrzeżeń, a wyniesione stąd inspiracje przełożą się na konkretne działania i inwestycje- podsumował starosta Piotr Gruszczyński. (inf. prasowa)