Shadow

Kościół policzył wiernych. W archidiecezji gnieźnieńskiej coraz mniej z nich uczestniczy we mszy św.

Co roku w październiku ministranci w jedną niedzielę miesiąca liczą przybyłych do świątyń wiernych. Zsumowane liczby przekazywane są do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, który na koniec roku przygotowuje stosowny raport dotyczący całej Polski. Wyniki badań za rok 2019 wskazują zarówno spadek ilości wiernych uczestniczących we mszach świętych, jak i przystępujących do komunii świętej.
Rok 2019 obfitował w polskim kościele katolickim w wiele perturbacji. Po projekcji filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu” rozgorzała w całym kraju dyskusja o skrywanych przypadkach pedofilii wśród księży. Następnie wybuchały kolejne afery, padały głośne nazwiska. Jaki wpływ miały te wydarzenia na wiernych trudno ocenić. Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego nie prowadzi tak głębokich analiz i posługuje się głównie danymi liczbowymi spływającymi z parafii. Niedawno poznaliśmy dane za rok 2019 (są one podawane opóźnieniem). Wskazują one dalsze odwracanie się wiernych od uczestniczenia w życiu kościoła. Liczenie miało miejsce w niedzielę, 20 października. Zaczyna się od liczenia wiernych uczestniczących we mszy świętej (tzw. dominicantes). Następnie liczy się z nich tych, którzy przystąpili do komunii św. (tzw. communicantes). Te dwa wskaźniki dla kościoła w Polsce są elementem badań nad religijnością oraz działalnością duszpasterską. Jak wynika z danych, w 2019 roku w archidiecezji gnieźnieńskiej uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii 35,4% katolików (spadek o 1,6% w stosunku do roku 2018 r.), a do komunii świętej przystąpiło 16,2% (spadek o 0,7%). Jak te wyniki mają się do ogólnopolskiej średniej?
W 2019 r. w Polsce 36,9% katolików uczestniczyło w niedzielnej Eucharystii (tzw. dominicantes), a 16,7% przystępowało do komunii św. (communicantes), czyli dane dla archidiecezji gnieźnieńskiej są gorsze od średniej krajowej. Właśnie średnia krajowa daje dużo do myślenia. Wynik 36,9% wiernych uczestniczących we mszy św. w 2019 roku to drugi najgorszy wynik od 1980 roku, kiedy rozpoczęto badania (tylko w 2016 roku był gorszy, wyniósł 36,7%). Jeśli chodzi o Wielkopolskę, najwięcej wiernych tradycyjnie uczestniczyło we mszy św. w diecezji kaliskiej 42,3%. Szacuje się, że w samej Wielkopolsce (trzy diecezje) w ciągu roku ubyło ok. 40 tys. wiernych.W 2019 roku w archidiecezji gnieźnieńskiej posługę duszpasterską pełniło 408 księży (5 mniej niż w 2018 r.); mniej było też alumnów diecezjalnych: 2019 r. – 37; 2018 r.– 38. Także udzielonych sakramentów chrztu było znacznie mniej niż rok wcześniej, bowiem ISKK ujawnia, że było ich 7702, wobec 8328 rok wcześniej. Mniej udzielono też sakramentów małżeństwa: 2018 r. – 2935; 2019 r. – 2678.
Jak można także wyczytać z dokumentu ISKK, w archidiecezji gnieźnieńskiej w 2019 roku działała jedna specjalistyczna poradnia rodzinna oraz 85 parafialne poradnie rodzinne (np. w 2017 r. – 123), z których obu łącznie skorzystało 5120 osób. ALEKSANDER KARWOWSKI