Shadow

Koszulka promocyjna 2018

Jak co roku Września promuje się koszulkami, których wygląd wyłaniany jest w drodze otwartego konkursu. W tym roku z okazji setnej rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, motywem przewodnim jest upamiętnienie tego bohaterskiego zrywu.
Września ma swoje bohaterskie zasługi w historii wybuchu powstania wielkopolskiego. Już od listopada 1918 roku funkcjonował we Wrześni Powiatowy Komitet Obywatelski, który ożywiał działalność niepodległościową, a od 9 listopada na wieść o abdykacji cesarza Wielhelma II utworzono Radę Robotniczo-Żołnierską. W dniach 21-22 grudnia 1918 roku na wieść o wybuchu powstania w Poznaniu, żołnierze polscy przejęli bez walki koszary 46. pułku piechoty. Wrzesińscy żołnierze przybywali także w trakcie działań wyzwoleńczych do Zdziechowy i walczyli pod Szubinem, Żninem i Łabiszynem. Ponieważ pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo żywa w mieście i regionie, władze miejskie postanowiły koszulkę promocyjną miasta na rok 2018 poświecić temu zrywowi. Na otwarty konkurs nadesłano 11 projektów, a jury w składzie: Elżbieta Górczyńska (instruktor teatralny), Marzena Tabaczyńska (dyrektor Wrzesińskiego Ośrodka Kultury) oraz Karol Szymkowiak (kurator Kolekcji Wrzesińskiej) wybrało projekt Jarosława Czyża i to jego praca przyozdobi 11 200 koszulek, które niebawem będzie można nabyć. Pierwsza testowa partia dotarła już do wrzesińskiego ratusza, a jako pierwszy przymierzył nową koszulkę Tomasz Kałużny, burmistrz Wrześni. Kolejne trafią do ratusza w drugiej połowie marca. (ak)