Shadow

Kroniki szkolne trafiły do Archiwum Państwowego w Gnieźnie

Do Archiwum Państwowego w Gnieźnie trafiły kolejne kroniki szkolne z terenu gminy Kiszkowo. Tym razem są to kroniki ze Szkoły Podstawowej w Głębokim oraz Sławnie. To już kolejne przekazanie tego typu dokumentów przez minione kilka lat. Kroniki szkolne to niesamowite źródło informacji nie tylko o funkcjonowaniu szkół, ale również całych miejscowości.
Najstarsze kroniki prowadzone były od końca XIX w. i pisane były w języku niemieckim. Kronika Szkoły w Głębokim prowadzona była od 1945 r., ale zawiera opisy z posadowienia szkoły od roku 1908 r. Najciekawsze informacje odzyskanych do tej pory z kronik szkolnych zostały zawarte w książce „Dzieje Ziemi Kiszkowskiej” wydane przez Gminę Kiszkowo w 2014 r. – Szanowni mieszkańcy, jeśli gdzieś na strychach lub piwnicach znajdziecie jakieś stare dokumenty to ich nie wyrzucajcie. Nie mają one wartości materialnej, ale mogą okazać się bezcenne z punku widzenia lokalnej historii naszych małych miejscowości – apelują urzędnicy urzędu w Kiszkowie. W razie wątpliwości co do wartości historycznych znalezionych dokumentów, czy zdjęć można zgłosić się właśnie do urzędników lub do Archiwum Państwowego w Gnieźnie. (kar)