Shadow

„Krótka rozmowa ze śmiercią” w finale VI Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”

Spektakl „Krótka rozmowa ze śmiercią” Teatru im. Aleksandra Fredry, w reżyserii Marcina Libera, znalazł się w finale VI Konkursu na Inscenizację Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”. Wraz z trzema innymi finałowymi inscenizacjami zostanie pokazany podczas 45. Opolskich Konfrontacji Teatralnych.
Komisja Artystyczna Konkursu przyznała również swoje wyróżnienia, w tym wyłoniła laureata Nagrody Specjalnej im. Stanisława Hebanowskiego za odkrycie repertuarowe. Trafiła ona również do Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie. Najważniejszym celem Konkursu „Klasyka Żywa” jest wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami. Konkurs wyrasta z przekonania, że polska literatura dramatyczna to prawdziwa skarbnica czekająca na kolejną falę odkryć, którą organizatorzy konkursu chcą wzbudzić, przez zachęcanie do sięgania po teksty rzadko, lub wręcz nigdy nie wystawiane. (oak)
Fot. Dawid Stube