Shadow

KRUS wspiera strażaków

Druhowie OSP Wiekowo otrzymali nową torbę medyczną typu R1. W poniedziałek, 27 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie przedstawiciele KRUS uroczyście wręczyli niezbędny dla ratowania ludzkiego życia zestaw prezesowi OSP Wiekowo, druhowi Mariuszowi Janowiczowi.
Zakup przekazanej strażakom z Wiekowa torby medycznej możliwy był dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a Prezesem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 15 lat współpracuje z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, w obszarze wsparcia ratownictwa przedmedycznego na terenach wiejskich – informuje Łukasz Grabowski, zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego w Poznaniu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. – Profesjonalny sprzęt, który otrzymali druhowie z Wiekowa wykorzystywany będzie w działaniach szkoleniowych i akcjach ratowniczych, w szczególności podczas udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków przy pracy rolniczej – wyjaśnia dyrektor Ł. Grabowski. Zestawy przekazywane jednostkom OSP składają się z elementów niezbędnych do ratowania ludzkiego życia, w tym między innymi: materiałów opatrunkowych, szyny do unieruchomienia złamań, koca termoizolacyjnego, rurek ustno-gardłowych, kołnierzy ortopedycznych szyjnych, czy też noża do cięcia pasów bezpieczeństwa ze zbijakiem do szyb. – Należy podkreślić, że współpraca Powiatu Gnieźnieńskiego z KRUS staje się już dobrą tradycją – mówi Marcin Makohoński, Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. – Wspólnie organizowane szkolenia, konkursy dla młodzieży, a tym razem wsparcie OSP w Wiekowie to przykład owocnego działania na wielu różnych płaszczyznach. Chciałbym bardzo podziękować panu dyrektorowi Łukaszowi Grabowskienu za otwartość i docenienie Powiatu Gnieźnieńskiego. KRUS bowiem to nie tylko działalność związana z ubezpieczeniami lub składkami, ale jak się okazuje również szeroki wachlarz działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz prewencyjnej. Pragnę ponadto przypomnieć, że kilka dni temu sprzęt w postaci toreb medycznych przekazała jednostkom OSP także firma ENEA Operator, która chciała w ten sposób podziękować za współpracę i pomoc podczas usuwania skutków nawałnicy z sierpnia tego roku – podkreśla M. Makohoński. W uroczystości wręczenia uczestniczyli m.in. poseł Zbigniew Dolata, mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu, st. kpt. Mariusz Dębski, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, Marian Łukowski, wiceprezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gnieźnie, Andrzej Kwapich, radny Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. (ojw)