Shadow

Kryzys energetyczny w Europie jednym z głównych tematów sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów z udziałem marszałka Marka Woźniaka

Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR), która odbyła się od 7 do 9 lutego w Brukseli. Była ona okazją do debaty pomiędzy europejskimi samorządowcami i członkami Komisji oraz Parlamentu Europejskiego na temat kryzysu energetycznego, celów zrównoważonego rozwoju, cyfryzacji oraz obchodów Europejskiego Roku Umiejętności. Podczas sesji odbyła się również ceremonia wręczenia nagrody im. Pawła Adamowicza, której tegorocznym laureatem zostało, leżące przy granicy polsko-białoruskiej, miasto Michałowo.
Uniezależnienie się od dostaw energii z Rosji, zwiększenie efektywności energetycznej oraz przyspieszenie transformacji na zieloną energię to główne wyzwania związane z kryzysem energetycznym, które przedstawił wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič. W tym celu w zeszłym roku Komisja uruchomiła unijną platformę energetyczną umożliwiającą wspólne zakupy energii oraz przedstawiła plan REPowerEU, który ma ułatwić zapewnienie przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Po debacie przyjęto pilną rezolucję na temat reakcji miast i regionów na kryzys energetyczny. Podkreśla ona rolę samorządów w stawianiu czoła kryzysowi, ich ambicje dotyczące przyspieszenia zielonej transformacji oraz konieczność zachowania spójności społecznej w tym procesie.
W debacie na temat realizacji celów zrównoważonego rozwoju (ang. SDGs) uczestniczyła Amina J. Mohammed, zastępczyni sekretarza generalnego ONZ. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na niedostateczny postęp w zakresie wdrażania celów, podkreślając jednocześnie, że trwająca wojna w Ukrainie dodatkowo utrudniła ich realizację ze względu na jej konsekwencje dotyczące kwestii finansów, energii oraz bezpieczeństwa żywnościowego. Po debacie przyjęto również opinię Komitetu w sprawie postępów we wdrażaniu SDGs. Drugi dzień sesji plenarnej otworzyła debata na temat Europejskiego Roku Umiejętności, w której wziął udział Nicolas Schmitt, komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych. Podkreślił, że trwa transformacja przemysłowa, która niesie ze sobą głębokie zmiany na rynku pracy i wymaga przekwalifikowania dużej części siły roboczej. W tym kontekście członkowie Komitetu Regionów zwrócili uwagę na wyzwania związane ze zmianami demograficznymi oraz zatrzymaniem talentów w regionach. Gościem debaty dotyczącej ery cyfrowej była Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Margrethe Vestager. Zwróciła ona uwagę na ryzyko pogłębienia luki cyfrowej w Europie oraz konieczność uregulowania kwestii interoperacyjności, której dotyczy projekt przedstawionego przez Komisję pod koniec 2022 r. rozporządzenia – tzw. aktu w sprawie Interoperacyjnej Europy.
Nagrodę im. Pawła Adamowicza w imieniu Michałowa odebrał burmistrz Marek Nazarko. Jest ona wyrazem uznania dla wsparcia, jakiego jego władze i mieszkańcy udzielili migrantom po wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy Polski z Białorusią w związku z falą nielegalnej migracji. Jury postanowiło również przyznać specjalne wyróżnienie Ołeksandrowi Babiczowi, burmistrzowi miasta Hoła Prystań na południu Ukrainy, przetrzymywanemu przez wojska Federacji Rosyjskiej od marca 2022 r. za próby ochrony swojej lokalnej społeczności.
Podczas sesji przyjęto także opinie na temat sprawozdania z przeglądu wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, dochodu minimalnego oraz rolnictwa węglowego. Sprawozdawcą tego ostatniego dokumentu był Loïg Chesnais-Girard – przewodniczący rady regionalnej Bretanii – regionu partnerskiego Wielkopolski. Za to Daniela Cîmpean, przewodnicząca okręgu Sybiu, który również współpracuje z naszym województwem, była sprawozdawczynią opinii na temat europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia.
W przeddzień sesji marszałek Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów. Uczestniczył także w posiedzeniach Prezydium Komitetu oraz spotkaniach Europejskiej Partii Ludowej (EPL), w tym we wspólnym posiedzeniu grup EPL w Europejskim Komitecie Regionów i Parlamencie Europejskim. Europosłowie oraz samorządowcy wyrazili wolę zacieśniania współpracy, aby zapewnić, że unijna legislacja w jak największym stopniu odpowiada potrzebom na poziomie lokalnym i regionalnym w całej Europie.
Autor: BIWW