Shadow

Kształcenia zawodowe uczniów w Czerniejewie

We wtorek, 15 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo odbyło się spotkanie dotyczące możliwości kształcenia zawodowego uczniów kończących szkołę podstawową.
W spotkaniu z dyrektorem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie Sylwestrem Sipem i przedstawicielem Wielkopolskiej Izby Gospodarczej Arturem Czyżem, przedsiębiorcą, właścicielem firmy Arwibud z Żydowa uczestniczyli wicedyrektorzy Szkół Podstawowych Gminy Czerniejewo: Katarzyna Łachowska wraz z pedagogiem szkolnym Agnieszką Sopolińską i Tomasz Woźniak z SP Żydowo. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mogą wybrać szkolnictwo zawodowe (szkoła branżowa lub technikum) lub szkolnictwo ogólnokształcące (licea). Uczniowie klas 8 szkół podstawowych staną niedługo przed wyborem swojej drogi edukacyjno – zawodowej. Aby ułatwić im wybór właściwej ścieżki zawodowej dzięki współpracy Gminy Czerniejewo z dyrektorem CKZiU w Gnieźnie i przedstawicielem WIG oraz uprzejmości zaprzyjaźnionych firm z terenu powiatu gnieźnieńskiego uczniowie klas 8 i 7 szkół podstawowych w Czerniejewie i Żydowie będą mogli przyjrzeć się pracy w określonych zawodach. Klasy 8 odbędą „wycieczkę po zawodach” w kwietniu, natomiast klasy 7 w czerwcu. (obk)