Shadow

Kto pojedzie do Brukseli?


Jednym z punktów obchodów Dni Niechanowa będzie już 22 finał Konkursu Wiedzy „Gmina Niechanowo – historia i współczesność”. Tym razem w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 223 uczniów. W półfinale na 20 pytań testowych odpowiadało 79 uczestników. Półfinał konkursu odbył się 8 maja w sali Gminnego Ośrodka Kultury.
Konkurs jest przeprowadzany dla czterech grup wiekowych – klas I i II – III, IV – VI szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. W eliminacjach szkolnych wzięło udział łącznie 223 uczniów. W gminnym półfinale było 79 uczestników. Do finału, który wyznaczony został 26 maja w Zespole Szkół w Niechanowie (w tamtejszej sali sportowej) zakwalifikowało się 12 najlepszych. Najlepszą uczennicą klasy gimnazjalnej, która nie zakwalifikowała się do finału była Maria Świątek z Gimnazjum w Niechanowie z 17 punktami (nagroda pieniężna 200 złotych ufundowana przez Arkadiusza Gacę, kierownika OSiW OHP w Niechanowie). Najlepszym uczniem OSiW OHP w Niechanowie, któremu nie udało się zakwalifikować do finału był Dominik Stempniak z II klasy Niepublicznego Gimnazjum. Otrzymał on nagrodę w wysokości 200 złotych, która została ufundowana przez Zdzisława Sikorę, przewodniczącego Rady Gminy Niechanowo. Pozostałe nagrody finałowe ufundowali: Eugeniusz Zamiar – 1500 złotych, Maria Graczyk – 500, Tadeusz Tomaszewski – 500, Elżbieta Rzepecka – Roszak – 300 i Stanisław Dolacińsi – 200 złotych. Zwycięzca finału w kategorii gimnazjum oprócz nagrody finansowej otrzyma także dodatkową. Będzie nią wyjazd wspólnie z opiekunem do Parlamentu Europejskie do Brukseli. Tę nagrodę ufundowała europosłanka Krystyna Łybacka. Odpowiedzi uczestników półfinału oceniało jury złożone z nauczycieli SP Niechanowo i Jarząbkowo, niechanowskiego gimnazjum oraz Gimnazjum OSiW, a także przedstawicieli GOK, biblioteki i Urzędu Gminny. W przerwie koordynator konkursu Tadeusz Tomaszewski wraz z Justyną Banasik, kierownikiem biura Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan przedstawił prezentację dotycząca ćwierćwiecza działalności SMW oraz przeprowadził konkurs wiedzy w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych. Uczestnicy tego konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez wspomnianą europosłankę. (jw)