Shadow

Kurs komputerowy z niespodzianką w tle

W piątkowe popołudnie, 30 lipca, w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie odbyło się podsumowanie realizowanego w lipcu szkolenia komputerowego w ramach projektu pn. Cyfrowa Wielkopolska dla 15 seniorów 60 plus. Zajęcia były prowadzone dla zainteresowanych z terenu gminy i miasta Witkowo.
 W spotkaniu uczestniczył Marek Wiatrowski, zastępca burmistrza Gminy i Miasta Witkowo wraz z Sylwią Mietlicką, pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, koordynującym wszystkie działania w ramach projektu oraz Małgorzata Pankiewicz-Buko, przedstawiciel Fundacji Partycypacji Społecznej z Poznania – realizatora projektu, Agnieszka Żminkowska i Mateusz Dominiak – instruktorzy prowadzący zajęcia i uczestnicy kursu. Szkolenie obejmowało zajęcia związane z obsługą komputera, ćwiczenia, dyskusje, warsztaty i animacje. Kurs na poziomie podstawowym miał łącznie 84 godziny. Podczas spotkania zastępca burmistrza pogratulował wszystkim uczestnikom szkolenia nabytych umiejętności, życzył sukcesów w dziedzinie informatyki, a na zakończenie wręczył seniorom tablety.
 W trakcie spotkania miała również miejsce niecodzienna, pełna emocji niespodzianka. Mariusz Stelmaszyk z Małachowa Szemborowice, uczestnik kursu komputerowego przekazał swój tablet małemu Maciusiowi Grześkowiakowi z Witkowa, który na spotkanie przybył w towarzystwie swojego taty Marka. Pan Marek nie kryjąc wzruszenia podziękował za tak wspaniały gest, a wszyscy zgromadzeni wyrazili swoje podziękowanie dla ofiarodawcy gromkimi brawami. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. (es)