Shadow

Łatwiejszy dojazd do PSZOK

Dokonano już odbioru inwestycji polegającej na budowie nowej nawierzchni drogi w miejscowości Małachowo Wierzbiczany prowadzącej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i oczyszczalni ścieków. Tym samym PSZOK jest już czynny dla mieszkańców. Wprawdzie to mały odcinek drogi, 400 metrów, ale niewątpliwie ułatwi życie mieszkańców gminy i miasta Witkowo.
Inwestycja polegała na zdemontowaniu starych, zużytych płyt betonowych, w miejsce których ułożono asfalt, wydłużono przepust, zamontowano barierki drogowe oraz uzupełniono oznakowanie. Wykonawcą zadania był Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier z Nekli za łączną kwotę 456 tys. zł. W odbiorze inwestycji uczestniczyli: Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo wraz z Markiem Wiatrowskim swoim zastępcą, wykonawca zadania z kierownikiem budowy Szymonem Majchrzakiem, Tomasz Nowak, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Marian Walczak z wydziału Wodociągu i Kanalizacji Zakładu Gospodarki Komunalnej, Elżbieta Grabowska, sołtys sołectwa Małachowo Wierzbiczany i zarazem radna Rady Miejskiej Witkowa, Henryka Stejakowska oraz Łukasz Misiewicz, pracownicy Urzędu Gminy i Miasta Witkowo. (es)