Shadow

„Ławka Niepodległości” w Witkowie

Multimedialna „Ławka Niepodległości” zostanie zamontowana na terenie skweru im. Stanisława Gaworzewskiego w Witkowie. Ma upamiętniać tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego. Dotacji na to przedsięwzięcie udzieliło Ministerstwo Obrony Narodowej.
W środę, 28 listopada w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Marian Gadziński, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo w obecności Haliny Rzepeckiej, skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę z Ministrem Obrony Narodowej, którego reprezentował Paweł Hut, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa o udzieleniu dotacjina realizację pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie „Ławki Niepodległości”. W założeniu ma ona upamiętniać 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Multimedialna „Ławka Niepodległości” zostanie zamontowana na terenie skweru im. Stanisława Gaworzewskiego w Witkowie. Szacunkowy koszt inwestycji to 56 000 zł, kwota dofinansowania to 25 000 zł. Wykonawcą tego zadania będzie firma C4Y Szymona Lemańskiego z Grodziska Wielkopolskiego. (es)