Shadow

Lednica w Biskupinie. Współpraca dwóch muzeów leżących na Szlaku Piastowskim

Odwiedzając Muzeum Archeologiczne w Biskupinie można teraz poznać historię i zabytki ważnego ośrodka wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich. Ponad 300 zabytków z Ostrowa Lednickiego opowiada o „trzech światach” księcia Mieszka: życie na dworze władcy, aspekt chrystianizacji i kultu chrześcijańskiego oraz pracę „zwykłych” ludzi, wytwarzających dobra m.in. zaspokajające potrzeby władcy.
Współpraca Muzeum Archeologicznego w Biskupinie z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy ma wymiar szczególny. Miejsca te o najwyższej wartości historycznej, naukowej i kulturowej, stanowią jedne z najważniejszych atrakcji turystycznych na Szlaku Piastowskim. Teraz zabytki jednego z nich można zobaczyć w siedzibie drugiego. „Poprzez wystawę chcemy przedstawić tytułowe „trzy światy” wczesnego średniowiecza: życie na dworze władcy, aspekt chrystianizacji i kultu chrześcijańskiego oraz pracę „zwykłych” ludzi, wytwarzających dobra m.in. zaspokajające potrzeby władcy. Najlepszym przykładem pozwalającym chociażby w części zaprezentować życie ludzi w centrum kluczowych wydarzeń, pośrednio i bezpośrednio kształtujących państwo polskie jest Ostrów Lednicki. Na największej z wysp jeziora Lednica znajdują się pozostałości rezydencjonalno-stołecznego grodu z przełomu X i XI w. stanowiącego wraz z mostami, pobliskimi osadami, cmentarzyskami, placami targowymi rozbudowane centrum osadnicze” – informuje lednickie muzeum.
Dzięki zabytkom z osady przygrodowej na Ostrowie Lednickim, zwiedzający będą mogli poznać szczegóły wyrabiania różnych ówczesnych rzemiosł: garncarstwa, bednarstwa, stolarstwa, kowalstwa czy rogownictwa. To także okazja zobaczyć sierpy, półkoski, radlice, przedmioty służące do połowu ryb – haczyki, ościenie, sieci, a także dłubankę – łódź wykonaną z jednego pnia drzewa. Lednica w Biskupinie to także cenne topory, groty włóczni, miecze, hełm z nosalem, kolczuga oraz elementy wyposażenia jeździeckiego – zabytki stanowiące część najcenniejszej w Polsce i unikatowej w skali Europy kolekcji wczesnośredniowiecznych militariów z Ostrowa Lednickiego i jego najbliższej okolicy.
„Na wystawie prezentujemy makietę kamiennego pałacu Mieszka I z unikatową kaplicą, w której znajdują się baseny chrzcielne oraz model kościoła grodowego, w którym najprawdopodobniej pochowano przedstawicieli rodu Piastów oraz przechowywano cenne relikwie. Zwiedzając wystawę można obejrzeć najstarsze na ziemiach polskich przedmioty związane z kultem chrześcijańskim – stauroteka, czyli relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego, grzebień o przeznaczeniu liturgicznym wykonany w kości słoniowej, trójramienny trybularz z żelaza z otworami do zawieszenia kadzielnicy, kościane płytki ze skrzynki relikwiarzowej, czy też pozłacane okucie księgi liturgicznej” – zachęca Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Wystawę można zwiedzać do 28 lutego 2021 roku. (oak)