Shadow

Lewica ponownie oceniła prezydenta na 4,5

{CAPTION}
Pierwszy rok rządów prezydenta Tomasza Budasza, Sojusz Lewicy Demokratycznej, który jest w koalicji w radzie miasta z PO ocenił na 4,5. Po dwóch latach pracy ocena SLD dla prezydenta Gniezna nie zmieniła się i nadal wynosi 4,5. – W ciągu dwóch lat wspólnego działania zrealizowano wiele inwestycji miejskich służących poprawie warunków życia mieszkańców oraz stworzono warunki do powstania zakładów tworzących nowe miejsca pracy – powiedział na konferencji prasowej 17 listopada Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący RP SLD w Gnieźnie.
**
O poszczególnych inwestycjach, jakie zostały zrealizowane w kolejnym roku kadencji prezydenta T. Budasza w mieście m.in. w oświacie i sporcie powiedział Ryszard Karmoliński. Radny zwrócił uwagę na powiększenie miejskiego żłobka, w którym zwiększyła się liczba miejsc dla najmłodszych dzieci z 80 do 130. A stało się to dzięki przeniesieniu Przedszkola nr 12 z ul. Kościuszki na ul. Pocztową, w którym także zwiększyła się liczba miejsc o 75. Marcin Jagodziński skoncentrował się na zadaniach infrastruktury drogowej i poinformował, że w 2016 roku w mieście powstało 341 nowych miejsc parkingowych, w związku z budową czterech nowych parkingów za około 1 mln 566 tys. zł. Ponadto zostały wyremontowane elewacje czterech kamienic za około 350 tys. zł. Radni miejscy z klubu SLD przedstawili także propozycje, jakie przekazali prezydentowi do realizacji w budżecie na 2017 rok. Propozycje dotyczą m.in. budowy mieszkań komunalnych i socjalnych, budowy Dziennego Domu Seniora, połączenie ul. Alei Marcinkowskiego do skrzyżowania z ul. Paczkowskiego, zagospodarowanie „parkingu” przy ul. Wrzesińskiej za stadionem, systematyczna wymiana sztucznych nawierzchni boisk szkolnych, budowa toalet dla kibiców na stadionie miejskim przy ul. Wrzesińskiej, dokonanie analizy prawnych i ekonomicznych dotyczących ewentualnego wykupu nieruchomości przy stadionie Mieszka (dawny hotel) i budowa lub zakup kontenera szatniowo-sanitarnego na potrzeby korzystających z boiska do piłki nożnej i rugby, wykonanie dokumentacji rewitalizacji Parku Trzech Kultur. – P*ozytywnie oceniamy współpracę z Platformą Obywatelską w mieście, pozytywnie oceniamy wykonywanie programu wyborczego prezydenta i te elementy programu pokrywają się z programem SLD Lewica Razem, z którym szliśmy do wyborów – zaznaczył T. Tomaszewski. Dodał jednak, że ta ocena dla prezydenta nie wzrasta m.in. dlatego, że radni SLD nie zgadzają się na przykład z niektórym nazewnictwem ulic. – Koledzy przed rokiem wystawili prezydentowi 4,5 i myślę, że ta ocena może wzrosnąć, jeśli te inwestycje i społeczne tematy będą realizowane. Mamy inny pogląd na temat przeprowadzania zmian nazw ulic i nie dlatego, że likwidują komunistyczne, uznane przez ustawę, ale dlatego, iż część tych decyzji jest podejmowana na kolanie i później wojewoda przez służby prawne nas trochę ośmiesza, podważając projekty uchwał. Nieważne czy radny SLD, PiS czy PO zgłosi wniosek i od razu to przegłosujemy. To wymaga większego namysłu i powinien to być element promowania pewnej historii i dorobku miasta i tego regionu, a nie tylko pod zamówienie polityczne jednej formacji, mam na myśli Prawo i Sprawiedliwość, czy pewnych trendów, ale powinno być to przemyślane i budowane na zasadzie porozumienia. Myślę, że w tej sprawie też można znaleźć porozumienie wokół postaci ważnych, historycznych dla Gniezna – zakończył T. Tomaszewski. (bk) *