Shadow

Liczne inwestycje w Niechanowie

Władze samorządowe Niechanowa mogą się cieszyć z oddanych niedawno inwestycji. Najbardziej mogą cieszyć się miłośnicy sportu oraz nauki.
Zakończyła się właśnie modernizacja czterech boisk przy Szkole Podstawowej w Niechanowie i Szkole Podstawowej w Jarząbkowie z Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej Sportowa Polska. Koszt całkowity wykonania zadania wyniósł 1.183.260 zł, z czego kwota 744.260 zł zabezpieczona ze środków własnych Gminy Niechanowo. Pozostała kwota 439.000 zł pochodziła z dofinansowania zewnętrznego od Ministra Sportu i Turystyki. Zakres wykonanych prac obejmował modernizację nawierzchni wykonanej z bardzo wysokiej jakości materiałów, urządzeń, ogrodzenia i całej pokrewnej infrastruktury sportowej. Inwestycja ma służyć nie tylko uczniom, ale także wszystkim zainteresowanym mieszkańcom. W tym celu przygotowano regulaminy korzystania z boisk. Przy zachowaniu zasad dbałości obiekty powinny posłużyć mieszkańcom przez kolejne lata. W Gminie Niechanowo, jak i w Gminach ościennych, Powiat Gnieźnieński we współpracy z Gminą Niechanowo zakończył projekt pod nazwą Środowisko Wiedza i Alternatywne Technologie. Projekt miał na celu m.in. budowę ogródka meteorologicznego, w tym ścieżki edukacyjnej z wieloma atrakcjami dla mieszkańców powiatu w szczególności dzieci i młodzieży. Stacja Meteorologiczna została wykonana na terenie Szkoły Podstawowej w Niechanowie, bez obciążania budżetu Gminy Niechanowo z wyjątkiem udostępnienia terenu na rzecz realizacji projektu.
Kolejny rok z rzędu Gmina Niechanowo otrzymała środki z Funduszu Ochrony Dróg Rolnych na cel utwardzenia drogi dojazdowej do gruntów rolnych znajdujących się tym razem na terenie sołectwa Trzuskołoń. Koszt całkowity zadania wyniósł 98.710,80 zł, w tym 19.960,80 zł wkładu własnego z budżetu Gminy i 78.750,00 zł środków zewnętrznych pochodzących z Funduszu. W przyszłym roku Gmina Niechanowo również planuje tego typu działania.
Kontynuowane są prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelazkowo. Polegały one na wymianie pompy głębinowej. Natomiast w miejscowości Karsewo prace remontowe dotyczyły wymiany porycia dachowego. Ponadto na wszystkich stacjach przeprowadzane są w miarę możliwości bieżące remonty i naprawy. Pozytywne zmiany zaszły także jeśli chodzi o oświetlenie. Na wniosek Gminy Niechanowo, Enea oświetlenie wymieniła wyeksploatowane słupy oświetleniowe przy drodze wojewódzkiej biegnącej z Witkowa do Gniezna. W Urzędzie Gminy Niechanowo rozpoczął się remont największej wielofunkcyjnej Sali urzędu, która w szczególności będzie pełnić funkcję sali wyborczej, konferencyjnej, szkoleniowej, sesyjnej, klubu anonimowych alkoholików. W celu usprawnienia pracy urzędu rozpoczął się również remont archiwum. W przygotowaniu do sezonu zimowego 2022/2023, poza nabytym już sprzętem w postaci ciągnika i piaskarki Gmina zakupiła nowy pług do utrzymania dróg gminnych oraz odśnieżania parkingów.
RENATA PAŁUCKA