Shadow

Lidia Boguszyńska z rekomendacją na dyrektora MOS w Gnieźnie

W środę, 25 sierpnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gnieźnie.
Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów. Komisja konkursowa obradowała w składzie: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 3 przedstawicieli Kuratorium Oświaty, 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej, 2 przedstawicieli Rady Rodziców oraz 2 przedstawicieli związków zawodowych (ZNP i NSZZ „Solidarność”). Niebawem Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podejmie uchwałę w sprawie ponownego powołania Lidii Boguszyńskiej na stanowisko dyrektora. (obk)