Shadow

Lista życzeń za prawie 59 mln złotych


Łączna wartość wpisanych zamierzeń do Programu rewitalizacji dla Gminy Trzemeszno jest imponująca. Oczywiście realizacja każdej inwestycji jest związana z ubieganiem się o środki zewnętrzne, do czego właśnie taki dokument jest niezbędny.
Program został przyjęty przez Radę Miejską Trzemeszna 28 czerwca. Wśród zadań znalazły się takie, które chce realizować samorząd, ale nie tylko. Wśród zadań gminy znalazła się rewitalizacja placu Kosmowskiego wraz z dostosowaniem zabytkowego budynku alumnatu na potrzeby mieszkań wspomaganych, dziennego domu wsparcia dla seniorów oraz na punkt gastronomiczny. Natomiast ogród znajdujący się za dawnym alumnatem ma zostać zamieniony m.in. w ogród hortiterapii, (hortiterapia (ogrodolecznictwo) – metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody w pracy z pacjentami, polega na wykonywaniu w ogrodzie pracy fizycznej związanej z utrzymaniem ogrodu). Natomiast sam plac Kosmowskiego, przy którym znajduje się alumnat i najcenniejszy zabytek Trzemeszna – bazylika, ma stać się reprezentatywnym punktem na mapie miasta oraz ma stanowić miejsce wypoczynku i rekreacji oraz wydarzeń kulturalnych. Szacunkowa wartość tego projektu to 8 mln złotych. Temu właśnie projektowi poświęcono dyskusję na sesji Rady Miejskiej. Daniel Bisikiewicz, wiceprzewodniczący rady pytał, dla kogo są przeznaczone mieszkania wspomagane. W trakcie wyjaśnień okazało się, że to mieszkania dedykowane osobom dotkniętym niepełnosprawością intelektualną, opuszczającym zakłady karne czy seniorom borykającym się z dolegliwościami wieku starczego. Precyzyjne określenie funkcji tych mieszkań będzie natomiast konieczne przy aplikowaniu o ośrodki zewnętrzne. Sławomir Peno, przewodniczący rady pytał, czy takie mieszkania mogą zostać przeznaczone dla osób bezdomnych, którzy przeszli leczenie odwykowe, na które uzyskał twierdzącą odpowiedź. Ponieważ budynek alumnatu należy do parafii rzymskokatolickiej w Trzemesznie, S. Peno dopytywał o negocjacje, jakie gmina prowadzi z kurią w sprawie kupna tego budynku. – W jakich granicach finansowych się poruszamy, za ile kościół chce sprzedać alumnat ? – dopytywał przewodniczący rady. Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna poinformował, że obecnie zakończył się etap inwentaryzacji budynku. – To będzie dla nas ważny dokument, o który zabiegaliśmy. Mamy pisemne zapewnienie ze strony księdza proboszcza, że parafia jest zainteresowana ofertą kupna budynku przez gminę – mówił D. Jankowski. Wiceburmistrz poinformował również, że parafia niebawem przedstawi propozycję ceny nieruchomości. – Z tego co wiem, jest to przedyskutowane z kurią. Natomiast szczegóły, o których mówimy będą jasne po przedstawieniu oferty przez księdza proboszcza. My jako gmina i tak równolegle będziemy musieli podjąć działania zmierzające do wyceny tego obiektu – zaznaczył D. Jankowski. Zastępca burmistrza podkreślił, że mówiąc o kupnie alumnatu trzeba brać pod uwagę także przyległą do niego działkę o powierzchni ponad 4 tys. metrów. Gmina będzie się także starała o możliwość rozłożenia zapłaty na raty.
Na przedsięwzięcie zapisane jako rekultywacja jeziora Kościelnego wraz zagospodarowaniem przestrzeni zwrócił uwagę radny Daniel Bisikiewicz. Dopytywał, czy gmina jest właścicielem tego terenu. Jak się okazało, jego dzierżawcą jest Gospodarstwo Rybackie Łysinin.Michał Michalak, asystent burmistrza Trzemesznads. społeczno -gospodarczychpoinformował, że w tym roku został ogłoszony nabór wniosków dotyczących rekultywacji jezior, niestety, obecnie gmina nie jest na tyle przygotowana pod względem formalnym, aby o te środki aplikować. – Myślimy, że ten nabór będzie powielony w następnym roku i jeżeli gmina będzie miała prawo do dysponowania tym jeziorem, to będzie jakaś szansa, żeby to dofinansowanie w wysokości do 85 procent kosztów kwalifikowanych zdobyć. W ramach tego programu jest możliwa budowa m.in. ścieżki pieszo-rowerowej wokół jeziora, o której była kiedyś mowa – mówił m.in. M. Michalak. Podczas głosowania radni przyjęli program jednogłośnie.
RENATA PAŁUCKA