Shadow

Lubię człowieka…


W Starostwie Powiatowym (po raz drugi w wymiarze samorządowym) obchodzono Narodowego Dnia Życia w powiecie gnieźnieńskim. Jego organizatorami byli, oprócz starostwa również: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Stowarzyszenie Ziemia Gnieźnieńska i Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
Dzień 24 marca został ustanowiony przez Sejm jako Narodowy Dzień Życia. Obchody w Gnieźnie rozpoczęła konferencja w sali sesyjnej starostwa, odbywająca się pod hasłem „Obywatele+. Cnoty Obywatelskie w Rodzinie”. Dzień później, spotkanie rekreacyjno-warsztatowe „Dwie godziny dla rodziny” odbyło się w niechanowskim pałacu i w części przyległego do niego parku. Najpierw referaty wygłosili doktor habilitowany inżynier Andrzej Urbaniak z gnieźnieńskiej PWSZ („Cnoty obywatelskie w rodzinie”) i ksiądz profesor Stanisław Skobel („O kondycji współczesnej rodziny”). Następnie została wręczona Złota Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Civitas Christiana za zasługi dla życia i rodziny lekarzowi Marianowi Fludrowi, który od 47 lat pracuje w tym zawodzie, prowadzi prywatną praktykę i jest nazywany „gnieźnieńskim doktorem Judymem”. Złotą Honorową Odznakę wręczyli: przewodniczący zarządu oddziału okręgowego CC w Poznaniu, Karol Irmler oraz Ewelina Goździkiewicz z KSCC w Gnieźnie; w poprzednim roku takie wyróżnienie otrzymał ksiądz biskup senior Bogdan Wojtuś. – „Autorytet rodzi się między ludźmi” i wypowiadając te słowa postanowiliśmy wręczyć doktorowi Marianowi Fludrowi wspomniane wyróżnienie. Dawał przez wiele lat dobry przykład. Troska o dzieci i rodziny, podkreślana prze wielu Wielkopolan, towarzyszy panu doktorowi od początku jego pracy zawodowej. Podkreślamy tę troskę. Jako Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana chcemy podziękować za wiele inicjatyw pro-life, chociażby za marsze dla życia – powiedziała Ewelina Goździewicz. – Tę odznakę wręczamy od roku 2000, a pierwszymi osobami, które otrzymały te wyróżnienia byli: Ojciec Święty Jan Paweł II i prymas kardynał Józef Glemp. Ten medal ma swoje znaczenie. Z jednej strony jest logo Civitas Christiana, a z drugiej ręce wzniesione w geście błogosławieństwa i słowa „Budujcie Civitas Christiana”. Te słowa wypowiedział do nas papież Jan Paweł II podczas audiencji w 1994 roku. To dla nas drogowskaz – stwierdził Karol Irmler. Przed wręczeniem wyróżnienia, doktor Marian Fluder powiedział: Robię swoje, jak śpiewał niegdyś Wojciech Młynarski. Po to zaczynałem studia, by być lekarzem, więc staram się uczciwie to wypełniać. Moi nauczyciele przypominali, Fluder, każdy lekarz ma swój „cmentarzyk”, chodzi o to, by był on pusty. Lubię człowieka, bo na tym opiera się ten zawód, a moim pacjentom życzę, by mieli takie zdrowie jak ja. Nie muszę chodzić do doktora, bo nie choruję – żartował nagrodzony. Następnie zgromadzeni w sali sesyjnej poznali laureatów konkursu literackiego na esej „Jak kształtować cnoty obywatelskie”, który wygrał Kajetan Deskowski, a kolejne miejsca zajęli: Dominia Królak i Natalia Kosicka (wyróżniono: Jakuba Habichta i Wojciecha Kapelę). Debatę obywatelską prowadzili przedstawiciele młodzieży – Mikołaj Woźniak i Mikołaj Lorek.
Dzień później, w przestrzeni pałacu Żółtowskich w Niechanowie oraz pobliskiego parku od godziny 11 zaproponowano spotkanie „Dwie godziny dla rodziny”. – Po raz pierwszy doświadczamy Narodowego Dnia Życia w gminach. Chcieliśmy przyciągnąć rodziców z dziećmi, by być razem. Zorganizowaliśmy wiele zajęć dydaktycznych, mających na celu rozwój dziecka, wiele atrakcji – od gier edukacyjnych, warsztatów plastycznych, zajęć rekreacyjnych, po zajęcia z survivalu i konkurencje strzeleckie z broni pneumatycznej. Dla rodziców przygotowaliśmy trzy prelekcje: z psychologiem Bogną Białecką, z prawnikiem Karoliną Zabłocką-Ciemny oraz logopedą Beatą Prusinowską – powiedziała Grażyna Kozanecka, przewodnicząca Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska.
JAROSŁAW WALERCZAK