Shadow

Ludzie polskiego samorządu: Andrzej Łozowski wśród 74 najdłużej rządzących lokalnymi wspólnotami

W tym roku obchodzimy 34. rocznicę uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. W tym czasie przeminęło już 8 kadencji władz, ale aż 74 samorządowców ciągle cieszy się zaufaniem swoich mieszkańców, którzy powierzają właśnie im dbanie o los całej samorządowej wspólnoty. W tym gronie znajduje się Andrzej Łozowski, wójt Gminy Łubowo, któremu również i w tych wyborach mieszkańcy powierzyli zadanie przewodzenia ich sprawom terytorialnym.
Z okazji rocznicy utworzenia samorządów w Polsce 74 samorządowców otrzymało symboliczne dyplomy „za zaangażowanie i działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej przez 8 kadencji odrodzonego 34 lata temu samorządu terytorialnego”, co stało się inicjatywą Senatu RP i Związku Miast Polskich. Wyróżnieni burmistrzowie i wójtowie są symbolem ciągłości zreformowanego samorządu oraz świadectwem dorobku i autorytetu jakimi cieszą się wśród lokalnej społeczności. W powszechnej opinii reforma samorządów była jedną z najlepiej przeprowadzonych i ocenianych reform po roku 1989. Dziś widzimy tego owoce. W tym wąskim gronie samorządowców znajduje się wójt Gminy Łubowo Andrzej Łozowski. W Wielkopolsce podobnym stażem służby samorządowej pochwalić się może tylko dziesięciu samorządowców. W przypadku A. Łozowskiego jego imponująca kadencja zostanie rozciągnięta o kolejne pięć lat. W wyborach samorządowych 2024 na wójta głos oddało 81,9% głosujących mieszkańców gminy. (ak)