Shadow

Major M. Paluch upamiętniony w Trzemżalu

W piątek, 5 października w Trzemżalu, gmina Trzemeszno, odbyła się uroczystość upamiętniająca mjr Mieczysława Palucha, pierwszego wojskowego przywódcy powstania wielkopolskiego. To właśnie tutaj w 1888 roku urodził się zapomniany przez lata bohater powstania.
Uroczystości rozpoczęła msza święta, po której odsłonięto i poświęcono obelisk wraz z tablicą upamiętniającą mjr Mieczysława Palucha przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. Streszczony życiorys swojego przodka przedstawiła uczennica tej szkoły – Alicja Paluch. Mieczysław Paluch urodził się 10 grudnia 1888 roku w Trzemżalu. Już w okresie szkolnym (uczył się w gimnazjum w Trzemesznie) angażował się w pracę konspiracyjną dając zapowiedź późniejszej aktywności i dokonań. Był jednym z głównych organizatorów przygotowań i dowódców powstania wielkopolskiego w Poznaniu. Wybitne są równiej jego zasługi w II powstaniu górnośląskim. Pod koniec marca 1922 roku został awansowany do stopnia majora, po czym niebawem został przeniesiony do rezerwy; później pełnił jeszcze wiele funkcji, ale najbliższe jego sercu było wojsko. W latach międzywojennych angażował się w politykę Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego, był też dyrektorem majątku książąt pszczyńskich i prezesem Browarów Książęcych w Tychach. Nie doczekawszy się powołania, okres wojenny spędził na emigracji, we wrześniu 1939 roku dotarł do Francji, a następnie do Anglii, gdzie został zatrzymany przez rząd Władysława Sikorskiego na tzw. wyspie węży. Zmarł w Rothesayw Szkocji 18 lipca 1942 roku. Jako żarliwy patriota martwił się o los ojczyzny: „Ciężko nas Bóg doświadcza, może za ciężko. Lecz tak jak wierzę w zmartwychwstanie Polski, tak wierzę w nieśmiertelność krwi powstańców wielkopolskich i wierzę, że z cierpień narodu odrodzimy się do nowej, innej Rzeczypospolitej zbudowanej na ideałach, o które w roku 1918-1919 walczył powstaniec wielkopolski”/. /W okresie międzywojennym za działalność niepodległościową otrzymał wiele najwyższych odznaczeń wojskowych i państwowych, był kawalerem orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi. Okolicznościowe przemówienia z tej okazji wygłosili m.in. Krzysztof Dereziński, burmistrz Trzemeszna, senator Robert Gaweł i Sławomir Peno, przewodniczący Rady Miejskiej Trzemeszna. Po odsłonięciu tablicy wszystkich gości do świetlicy wiejskiej zaprosiła Eleonora Mądra, prezes Stowarzyszenia KGW „Razem”. W świetlicy oprócz wystawy poświęconej bohaterowi uroczystości wystąpiłZespół Pieśni i Tańca „Strzecha” oraz uczniowie miejscowej szkoły. Cała uroczystość odbyła się w ramach projektu „Mieczysław Paluch – zapomniany bohater”, realizowanego w konkursie „/Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” /przez KGW „Razem” sołectwa Trzemżal przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu oraz przy współfinansowaniu Gminy Trzemeszno.
RENATA PAŁUCKA
.