Shadow

Marszałek Marek Woźniak symbolicznie zainaugurował działalność nowego szpitala pediatrycznego dla Wielkopolski

– To najważniejsza inwestycja w historii Samorządu Województwa Wielkopolskiego – powiedział 1 czerwca, w Dniu Dziecka –  gospodarz spotkania Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, symbolicznie inaugurując działalność nowego szpitala pediatrycznego dla Wielkopolski. Lecznica zlokalizowana jest w stolicy regionu, przy ul. Wrzoska 1, pomiędzy Szpitalami Wojewódzkim a MSWiA.
Spotkaniu towarzyszył specjalny program z okazji Dnia Dziecka. Mali pacjenci, którym przyszło spędzić ten szczególny dzień w nowym szpitalu otrzymali upominki, a dla tych, którzy w tym czasie mogli opuścić łóżka, przygotowano też występy artystyczne oraz gry i zabawy. Podczas spotkania w Centrum Dydaktyczno – Konferencyjnym szpitala marszałek przypomniał całą ścieżkę działań związanych ze staraniami o powstanie lecznicy – od utworzenia spółki Szpitale Wielkopolski w 2011, poprzez koncepcję realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, propozycje lokalizacji szpitala i jego gabarytów oraz finalnego pozyskania działki w sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego. Kolejne kamienie milowe to wywalczenie zgody w Brukseli przez marszałka Woźniaka – mimo wcześniejszej odmowy –  na unijne dofinasowanie inwestycji oraz decyzja ministra Jerzego Kwiecińskiego o sfinansowaniu środkami budżetu państwa wkładu krajowego dla projektu. Finalnie, po przeprowadzonym przetargu, 17 października 2018 roku, plac budowy przejął wykonawca – firma Warbud SA.
Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy w szczególny sposób przyczynili się do powstania szpitala. (…) Marszałek otrzymał od dyrekcji szpitala maskotkę – delfina. Delfiny witają w holu odwiedzających szpital. Inwestycję podsumował także Leszek Sikorski, prezes spółki Szpitale Wielkopolski, który nazwał oddany do użytku szpital dziecięcy „nową wizytówką Województwa Wielkopolskiego”. Prezentując dane dotyczące obiektu, podkreślił doskonałą współpracę ze wszystkimi wykonawcami, zwłaszcza z firmą Warbud SA, która wybudowała lecznicę. O skali inwestycji świadczy fakt, że na budynek szpitala składa się m.in. 1200 okien, 26 kilometrów instalacji wodnej wewnętrznej, czy 28 tys. m sześc. wbudowanego betonu. – Wielkopolska zawsze była innowacyjna w pomysłach, zarządzaniu i rozwoju – wskazał minister Jerzy Kwieciński, mówiąc o procesie dochodzenia do powstania szpitala. Dodał także, że inwestycje takie decydują o jakości życia w regionie.
W inauguracji szpitala uczestniczyli także parlamentarzyści, samorządowcy – w tym Małgorzata Waszak-Klepaka, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz radni wojewódzcy, Paulina Stochniałek – członek Zarządu Województwa, a także środowisko medyczne i pracownicy szpitala.  Okolicznościowe listy przekazali Ewa Kopacz, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego oraz Michał Zieliński – wojewoda wielkopolski. Goście mogli zwiedzić szpital w grupach, zapoznając się z takimi miejscami, jak: apteka, patomorfologia, serwerownia, poczta pneumatyczna, SOR, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Endoskopii oraz Oddział Rehabilitacji.
Przypomnijmy, nowy szpital pediatryczny przy ulicy Wrzoska 1 w Poznaniu to inwestycja Samorządu Województwa Wielkopolskiego, na którą przeznaczono prawie 460 milionów zł. Budowa i wyposażenie zostały wsparte funduszami unijnymi. Jedna z najokazalszych lecznic dziecięcych w środkowej Europie dysponuje 354 łóżkami oraz  zespołem oddziałów. W szpitalu miejsce zabezpieczono nie tylko dla małych pacjentów, ale i ich opiekunów. Na lecznicę składa się część łóżkowa, dziewięć oddziałów i kilkanaście poradni specjalistycznych. Oba te bloki połączone są w części centralnej wspólną przestrzenią komunikacyjną, z główną klatką schodową i czterema windami.
Część tzw. łóżkowa została zaprojektowana na planie litery H, z wąskim traktem, umożliwiającym doświetlenie pokoi po obu stronach ciągów komunikacyjnych. W drugiej części, która stanowi serce szpitala, zaplanowano na parterze – SOR, diagnostykę obrazową i izbę przyjęć, na wyższej kondygnacji swoje miejsce znalazła administracja lecznicy. Blok operacyjny to kompleks pięciu nowoczesnych i zautomatyzowanych sal, w których znajdują się monitory umożliwiające transmisję wykonywanych w nich operacji (m.in. w Centrum Dydaktycznym). Nie zabrakło również najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. W szpitalu są poczta pneumatyczna czy apteka-robot, która automatycznie rozdzielać będzie leki dla pacjentów. Szpital to także laboratoria, kantyna, kuchnia i szkoła. Wszystkie pomieszczenia dla obsługi administracji WCZD znajdują się na najwyższym piętrze. (inf. prasowa)
//