Shadow

Marszałek Marek Woźniak wręczył w Krakowie Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego

W Krakowie, 18 października Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego wręczył Polskiej Akademii Umiejętności Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego. Nagrodę odebrał jej prezes – Jan Ostrowski. To pierwsza laureatka spoza Wielkopolski, a czternasta od czasu ustanowienia nagrody w 2009 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) Marszałek Województwa Wielkopolskiego przyznał na wniosek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a jednogłośnie przyjęła go Kapituła Nagrody. W uchwale, przyznającej to wyróżnienie, podkreślono zasługi i znaczenie krakowskiej instytucji dla poznania dziedzictwa piastowskiego oraz upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy. Badania naukowe związane z dynastią Piastów prowadzą członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego, w którego skład wchodzą historycy, archeolodzy, filozofowie, prawnicy, socjolodzy i etnolodzy. Członkami Akademii Umiejętności byli też pierwsi badacze Ostrowa Lednickiego – Marian Sokołowski i Władysław Łuszczkiewicz.
Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego ma na celu uhonorowanie wybitnych osiągnięć w dziedzinie badań naukowych i promocji wiedzy dotyczącej dynastii piastowskiej, a także ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. Wśród laureatów nagrody znajdują się wybitni uczeni i instytucje szczególnie zasłużone dla zdobywania i propagowania wiedzy o dynastii Piastów oraz początkach państwa polskiego. Warto podkreślić, że aż ośmioro wyróżnionych Nagrodą Lednickiego Orła Piastowskiego było lub jest członkami PAU: jej pierwszy laureat – Gerard Labuda (2009), który pełnił funkcję pierwszego Prezesa PAU po reaktywacji jej działalności w 1989 roku, Jerzy Lesław Wyrozumski (2015), sekretarz generalny PAU w latach 1994-2015, a także Zofia Hilczer-Kurnatowska (2010), Jerzy Strzelczyk (2011), Klementyna Żurowska (2013), Henryk Samsonowicz (2014), Antoni Gąsiorowski (2016) i Stanisław Suchodolski (2017).
W skład Kapituły Nagrody wchodzą: prymas Polski ks. abp Wojciech Polak, ks. abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, rektor UAM w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Jolanta Goszczyńska, wielkopolski wojewódzki konserwator zabytków, prof. dr hab. Andrzej Michałowski, prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Paweł Sankiewicz, sekretarz Kapituły. (inf. prasowa)
Fot: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy