Shadow

Miał być zburzony, a jednak powiat zyskał na nim ponad milion złotych

„Koszarowiec” to jeden z dwóch dużych zabytkowych obiektów wchodzących w skład dawnego kompleksu koszarowego przy ul. Kościuszki we Wrześni. Jeszcze rok temu jego właściciel, czyli Starostwo Powiatowe, chciał go zburzyć. Powód? Brak chętnych do zakupienia obiektu. Zgody nie wyraził jednak konserwator zabytków i jak się okazało, obiekt przetrwa i doczeka się zagospodarowania. W końcu znalazł się chętny kupiec.
Obiekt usytuowany w dawnym kompleksie pruskich koszar od lat nie był zagospodarowany. W roku 2004 został on przekazany powiatowi wrzesińskiemu, który podnajmował usytuowane w nim pomieszczenia różnych podmiotom. Jednak stan zabytku cały czas się pogarszał, aż w końcu zabrakło chętnych nawet do krótkiego najmu. Starostwo próbowało sprzedać obiekt, jednak bezskutecznie. Pierwsze podejście do sprzedaży miało miejsce w roku 2010, a drugie w 2013. Zaproponowane przez Starostwo Powiatowe we Wrześni kwoty oscylujące w granicach ponad 2,5 miliona złotych nie skusiły żadnego chętnego. W grudniu 2016 roku cierpliwość urzędników się skończyła i zawnioskowali do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na rozbiórkę historycznego obiektu. Motywowano to jego złym stanem technicznym, małą działką, na której się znajduje oraz przemysłowym otoczeniem, które nie sprzyja inwestycjom w takie obiekty. Konserwator się nie zgodził i wskazał, że takie obiekty cieszą się zainteresowaniem i są chętnie adaptowane do nowych celów. To, że obiekt nie cieszy się zainteresowaniem potencjalnych nabywców nie oznacza, że ma zostać wyburzony. Starostwo jednak ponownie prosiło o zgodę, jednak konserwator pozostał niewzruszony. Wszczął także oględziny obiektu, które nie wykazały większych wad budowlanych i oznajmił właścicielowi, że stan techniczny jest poprawny. W związku z nieustępliwością Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, powiat w dalszym ciągu walczył o nowych właścicieli dla zabytku i w końcu udało się go wyłonić w drodze rokowań. W lipcu nowym właścicielem zabytku zostało Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych SA z Poznania, które zapłaciło powiatowi 1 100 000 złotych. – 13 lipca podpisano akt notarialny, na podstawie którego przeniesiono prawo własności do nieruchomości o powierzchni 0,4514 ha, stanowiącej własność powiatu wrzesińskiego, zabudowanej budynkiem dawnego biurowca Meramontu – informuje Jolanta Pielak, naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Nieruchomości Starostwa Powiatowego. Prezesem zarządu spółki, która nabyła obiekt jest Tomasz Mikołajczak, powiązany ze spółkami należącymi do rodziny Kulczyk, m.in. „Ciechem” czy „Polenergią”. (ak)