Shadow

Miasteczko Ruchu Drogowego już działa


W Szkole Podstawowej nr 9 w Gnieźnie 16 września odbyło się uroczyste otwarcie profesjonalnego Miasteczka Ruchu Drogowego, które placówce ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu. Koszt miasteczka wyniósł około 50 tys. zł. Obecny na otwarciu Piotr Gruszczyński, dyrektor WORD w Poznaniu poinformował, że miasteczko zostało wyposażone m.in. w znaki drogowe, automatyczny sygnalizator świetlny i tor przeszkód. – Dziś otwieramy duże powiatowe miasteczko, przy współudziale pana prezydenta, bo trzeba było przygotować wcześniej plac. Miasteczko ma służyć dzieciom do nabywania praktyki w poruszaniu się po drogach. To miasteczko pozwoli dzieciom poznawać znaki i przepisy drogowe. Obok zabawy będzie też okazja do nauki prawidłowego zachowania na drodze – powiedział dyrektor P. Gruszczyński. Na nowym dziedzińcu wymalowane zostały skrzyżowania i trasy ćwiczeniowe dla rowerzystów. Na terenie miasteczka obowiązują przepisy zgodne z Kodeksem Drogowym, uczestnicy muszą stosować się do umieszczonych tam znaków, sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego. Ponadto WORD wyposażył salę wychowania komunikacyjnego, w której uczniowie będą zdobywali wiedzę teoretyczną na temat zasad ruchu drogowego. W sali umieszczono tablicę interaktywną, rzutnik i laptop. Nowoczesne wyposażenie przyczyni się do aktywnej nauki zasad bezpieczeństwa i upowszechni formy aktywnego spędzania czasu przez dzieci. Uczniowie otrzymali również sześć rowerów do ćwiczeń oraz kaski. Dzieci będą mogły ćwiczyć swoje rowerowe umiejętności w warunkach zbliżonych do rzeczywistego ruchu drogowego.