Shadow

Miasto Gniezno laureatem konkursu „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd”

Miasto Gniezno uzyskało III miejsce w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd”, dzięki projektowi „Teleopieka dla Seniora” realizowanemu z sukcesem przez Wydział Spraw Społecznych od 2018 roku.
Celem Konkursu „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd” w roku 2021 było nagrodzenie innowacyjnych działań w wielkopolskich gminach i powiatach, na rzecz poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. migrantów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób starszych, osób z wysokiego kręgu ryzyka socjalnego i rodzin, realizowanych w latach 2019-2021. W ramach nagrody dla laureatów konkursu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zorganizował warsztaty dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, które odbyły się w grudniu 2021 r. przeprowadzone przez dr Maię Stanisławską-Kubiak z Katedry Psychologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dotyczące obszarów obsługi klienta, rozwoju umiejętności komunikacyjnych i motywacyjnych. Laureaci mieli również możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapoznając się z innowacjami na rzecz poprawy jakości życia osób wykluczonych społecznie wdrożonymi przez organizacje pozarządowe przy współpracy z trójmiejskimi samorządami.
Statuetka laureata konkursu została wręczona 20 stycznia w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie przez Zuzannę Ostrowską z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Sylwii Jabłońskiej, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych oraz Oliwii Komorowskiej, pełnomocnika prezydenta Gniezna ds. seniorów. (obk)