Shadow

Miasto św. Wojciecha miastem otwartych serc


W sobotę, 22 kwietnia w Starym Ratuszu odbyła się uroczysta sesja z okazji święta patrona miasta Gniezna św. Wojciecha z udziałem m.in. parlamentarzystów, duchowieństwa, władz samorządowych, służb mundurowych, przedstawicieli władz uczelni wyższych, marynarki wojennej oraz gości z Włoch. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gniezna otrzymał profesor Józef Garbarczyk.
Uroczysta sesja rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia historii św. Wojciecha przez M. Glejzera, przewodniczącego Rady Miasta Gniezna. – Dokładnie 1020 lat temu święty Wojciech został zabity przez pogańskich Prusów i niewiele brakowało, żeby podzielił los setek, a może tysięcy innych męczenników w naszych dziejach chrześcijaństwa, którzy zostali zapomniani. Święty Wojciech poniósł męczeńską śmierć. Dwanaście lat później w podobnych okolicznościach śmierć męczeńską poniósł św. Bruno z Kwerfurtu. I podczas, gdy w średniowieczu był jeszcze czczony, dzisiaj jest postacią zapomnianą. Na szczęście ten los oszczędził świętego Wojciecha, a to dlatego, że polski władca Bolesław Chrobry znakomicie potrafił wykorzystać tę międzynarodową koniunkturę. Błyskawicznie nastąpiła kanonizacja czeskiego męczennika, jego relikwie wykupione od Prusów i złożone z czcią w kościele, które wówczas stały się podstawą do utworzenia metropolii kościelnej. (…) Święty Wojciech był postacią wyjątkową, światowcem, próbował w wielu krajach znaleźć dla siebie miejsce, wygnany z Czech, ostatecznie marzyła mu się męczeńska śmierć i ten los go spotkał – przypominał M. Glejzer. Uroczysta sesja była okazją do przyznania odznaczeń, które wręczył prezydent T. Budasz i przewodniczący rady M. Glejzer. Medal Koronacyjny otrzymała Renata Szarzyńska, farmaceutka, społecznik, prezes Stowarzyszenia „Maki” i Maria Wichniewicz, społecznik, członek Stowarzyszenia Absolwentów UAM w Poznaniu, Stowarzyszenia Ziemia Gnieźnieńska, przewodnicząca Klubu Gazety Polskiej i wieloletnia przewodnicząca Rady Osiedla Dalki. Medal Jubileuszowy otrzymali: Zofia Gąsiorek, społecznik, była członkini zarządu Towarzystwa Miłośników Gniezna, inicjatorka powstania Encyklopedii Gniezna i Ziemi gnieźnieńskiej, inicjatorka uporządkowania byłego cmentarza na Osiedlu Tysiąclecia, skąd ekshumowano 125 żołnierzy poległych w 1945 roku oraz inicjatorka współpracy Gniezna z Magdeburgiem i Jerzy Imbierowicz, nauczyciel wychowania fizycznego, były dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 3, współzałożyciel Miejskiego Klubu Sportowego Piłki Ręcznej. Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gniezna otrzymał profesor Józef Garbarczyk, który w latach 1993-1996 był prorektorem Politechniki Poznańskiej, a od 2004 roku stoi na czele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie. W związku z problemami zdrowotnymi profesor J. Garbarczyk tytuł odbierze w innym, dogodnym dla niego terminie. W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców miasta przewodniczący M. Glejzer złożył także życzenie imieninowe ks. abp Wojciechowi Polakowi, który za nie podziękował oraz także złożył życzenia wszystkim, którzy podejmują troskę o miasto, żeby ono rozwijało się w pokoju, żeby to było miasto przyjazne dla ludzi, miasto otwartych serc i drzwi. Na zakończenie uroczystej sesji odbył się koncert uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie. W tym dniu, w południe odbyła się w Bazylice Prymasowskiej uroczysta msza św. w intencji miasta, którą celebrował ks. abp Wojciech Polak, prymas Polski. (bk)