Shadow

Miasto „uwalnia” tereny kolejowe pod planowane inwestycje

55,6 ha terenu i 134 działki w środku Gniezna. Urząd Miejski przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który ma określić, jak zmienią się w najbliższych latach tereny kolejowe rozdzielające miasto na dwie części. Podczas minionej sesji Rady Miasta, rajcy zgodzili się na rozpoczęcie prac planistycznych, które na powrót „zszyją” południe z północą miasta i stworzą nową dzielnicę w miejscu parowozowni.
To być może będzie jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych Gniezna ostatnich dziesięcioleci. Nad mapą ponad 55 ha terenów kolejowych i pokolejowych – od wiaduktu im. Popiełuszki do Trzech Mostów – pochylą się urbaniści, którzy stworzą dokument określający, jak ten ogromny obszar zmieni się w następnych latach. Prace planistyczne związane z terenami kolejowymi nabrały rozpędu przed ponad dwoma laty, kiedy PKP SA – największy właściciel terenów między północą i południem miasta, postanowił w części skomercjalizować tereny po południowej stronie torów kolejowych, wzdłuż ulicy Składowej. Na terenie parowozowni, spółka Xcity (spółka deweloperska PKP) chce móc wprowadzić handel o powierzchni ponad 2000 m kw., a za parowozownią – w kierunku wschodnim – umiejscowić zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz tereny przemysłowe (na wysokości Kawiar).
Samej parowozowni nie grożą żadne większe zmiany, gdyż jej budynki są wpisane do rejestru zabytków. Ewentualne inwestycje uzupełnią jedynie wolne przestrzenie w sposób, który nie wpłynie na kształt tego terenu. W ostatnim czasie pojawiły się także opinie władz PKP SA, że możliwe jest uruchomienie w parowozowni Narodowego Muzeum Kolejnictwa, które przejmie większość taboru z warszawskiej Woli, gdzie obecnie funkcjonuje podobne muzeum. Wszystko to wpływa na potrzebę rozplanowania ogromnego terenu w Gnieźnie, co jest niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Warto dodać, że niebawem okolice tych terenów znacznie się zmienią. Wkrótce ruszyć mogą prace związane z budową pełnowymiarowego ronda im. Gnieźnieńskich Olimpijczyków, remontem wiaduktu im. ks. Popiełuszki oraz przedłużenia ulicy Składowej do ul. Słonecznej. Planiści wynajęci przez Xcity dwa lata temu, podczas warsztatów Charette w Gnieźnie, zaplanowali także przedłużenie pieszo-rowerowego tunelu pod torami kolejowymi, który połączy okolice dworca kolejowego z ulicą Składową.
– To kontynuacja działań, które prowadzimy od 2014 roku – przypomina Jarosław Grobelny, wiceprezydent Gniezna. – Teren dawnej parowozowni leży nam bardzo mocno na sercu – podkreśla. Jak dodaje wiceprezydent, opracowanie planów jest formą wywiązania się ze wspólnych zobowiązań między miastem a kolejowym przewoźnikiem i deweloperem. – Zobowiązaliśmy się do rozpoczęcia procedury planistycznej i taką właśnie rozpoczynamy – dodaje J. Grobelny. Radni zgodzili się na przystąpienie do sporządzenia planu, bez żadnych zastrzeżeń, zdając sobie sprawę z tego, że ten dokument na następnych wiele lat zmieni obliczem miasta. Po całych procedurach tworzenia dokumentu oraz procesach opiniodawczych i odwoławczych, dokument może być gotowy do przyjęcia przez Radę Miasta Gniezna w III lub IV kwartale. – Mamy nadzieję, że po uchwaleniu planu, spółki PKP i Xcity przystąpią do komercjalizacji tego terenu, a w międzyczasie okaże się, że na terenie Gniezna powstanie muzeum, o czym mówi się co raz głośniej. To jest właściwy czas, który powinniśmy wykorzystać do rozplanowania tych terenów – zwraca uwagę Jarosław Grobelny. ALEKSANDER KARWOWSKI