Shadow

Miasto użyczyło boisko powiatowi

*W środę, 4 września prezydent Tomasz Budasz podpisał ze starostą gnieźnieńskim Piotrem Gruszczyńskim umowę na bezpłatne użyczenie na potrzeby szkół prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Pocztowej 11 wraz z przynależną infrastrukturą: bieżnią, trybunami i boiskiem asfaltowym. *
Boisko należało wcześniej do Gimnazjum nr 2. Po jego wygaszeniu, na skutek rządowej reformy edukacji, nie było wykorzystywane. Zgodnie z podpisaną umową boisko zostanie przekazane do dyspozycji Powiatu Gnieźnieńskiego do 31 sierpnia 2020 roku. Na jego terenie będzie można prowadzić zajęcia szkolne i zawody sportowe oraz imprezy rekreacyjne. Zapisy umowy dają również możliwość bezpłatnego korzystania z obiektu mieszkańcom Gniezna w czasie po zajęciach i imprezach organizowanych przez Powiat Gnieźnieński oraz jednostkom organizacyjnym prowadzonym przez Miasto Gniezno, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie. (obk)