Shadow

Miasto zamienia się na działki z Parafią Ewangelicko-Augsburską. Chodzi o dawny cmentarz, na którym stoi dziś przedszkole

Roszczenia do terenu pod przedszkolem przy ul. Jana III Sobieskiego, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu wystosowała do Komisji Regulacyjnej w Warszawie już w 1996 roku, domagając się jego zwrotu. Po 23 latach miasto doprowadza do ugody i oddaje parafii w zamian dwie działki przy ulicach: Szewskiej i Kawiary. To polubownie kończy spór między stronami.
Dawny cmentarz ewangelicki przy dzisiejszej ul. Jana III Sobieskiego (wówczas ul. Przy Rzeźni; Schalchthofstrasse – niem.), powstał na początku XIX wieku w wyniku zakupu ziemi przez gminę ewangelicką. Szybko się jednak zapełnił i pod koniec XIX wieku już nie były na nim dokonywane pochówki. W roku 1947 został formalnie zlikwidowany, ale dopiero budowa w jego większej części budynku przedszkola ostatecznie zamknęła historię tego miejsca. – To roszczenie jest z roku aż 1996 – zauważa Jarosław Grobelny, wiceprezydent Gniezna.
– Komisja Regulacyjna w Warszawie wszczęła postępowanie, ale zauważyła, że jest to teren pod Przedszkolem nr 10. W związku z tym ten ciężar negocjacji i polubownego załatwienia sprawy spadł na Miasto Gniezno. Zaproponowaliśmy zatem parafii kilka działek. Dwie z nich spełniają jej oczekiwania. Dzięki temu wyprostujemy sytuację własnościową terenu pod przedszkolem. Właścicielem budowli jest ten, kto jest właścicielem działki, więc dobrze jest tę kwestię uregulować – zaznacza. Zaakceptowane przez Parafią Ewangelicko-Augsburską w drodze negocjacji dwie działki przy ul. Szewskiej i Kawiary, były wcześniej wystawiane w przetargach na ich sprzedaż, jednak nie cieszyły się zainteresowaniem kupujących. – Dzięki temu nie tracimy żadnych wartościowych działek i zamkniemy ten proces z pożytkiem dla miasta – zapewnia J. Grobelny. (ak)