Shadow

Miasto zbiera działki pod centrum przesiadkowe przy dworcu

W tym roku mają ruszyć prace budowlane związane powstaniem Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy gnieźnieńskim dworcu. By to jednak powstało, miasto musi mieć prawo do dysponowanie działkami należącymi do PKP.
Idea jest prosta – w jednym miejscu połączyć możliwość przesiadania się pomiędzy różnymi środkami transportu mieszkańcom Gniezna i powiatu. W bezpośredniej okolicy dworca kolejowego powstanie infrastruktura dla autobusów regionalnych i dalekobieżnych, miejskiej komunikacji publicznej, rowerzystów oraz kierowców samochodów (wraz z parkingami typu „Parkuj i Jedź”). Pozwoli to bezpiecznie i wygodnie przesiadać się pomiędzy różnymi typami komunikacji w jednym miejscu. Ma to być także swoiste centrum komunikacyjne dla całego powiatu. Umowę na przeprowadzenie inwestycji władze Gniezna podpisały z wykonawcą w grudniu 2019 roku. Dzięki niej powstanie obok dworca 6 zadaszeń peronów autobusowych, 93 miejsca parkingowe, ścieżka rowerowa, 2 miejsca na stojaki rowerowe i motorowerowe (w tym 1 zadaszone), system informacji pasażerskiej, mała architektura (ławki, kosze na odpady).
Ponadto przewidziano budowę energooszczędnego oświetlenia, sieci teletechnicznej, odwodnienia oraz wdrożenia usługi HotSpot i monitoringu wizyjnego. Utworzony zostanie także system roweru miejskiego obejmujący 100 rowerów, oprogramowanie, aplikację i wytyczenie 15 stref parkowania na terenie miasta. To nie koniec całego projektu, bo w jego ramach przebudowany zostanie dawny parking niedaleko stadionu przy ul. Wrzesińskiej. Zamieni się on w parking buforowy typu Park&Ride na 101 miejsc parkingowych wraz ze stojakami rowerowymi i oświetleniem typu LED.
Jednak aby inwestycja obok dworca mogła ruszyć, potrzebne było uporządkowanie sytuacji majątkowej na tym terenie. Podczas sesji Rady Miasta Gniezna 8 kwietnia, radni zgodzili się przejąć w drodze nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości władanych dotychczas przez spółkę PKP. Kolejna bariera do utworzenia regionalnego centrum przesiadkowego została tym samym pokonana. Projekt Miasta Gniezna „Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego dla mieszkańców gmin Powiatu Gnieźnieńskiego” otrzymał 4 481 165,35 złotych dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. (ak)