Shadow

Międzynarodowa wymiana młodzieży

*Od 17 do 26 października Szkoła Podstawowa nr 3 im. świętego Wojciecha w Gnieźnie po raz kolejny zorganizowała projekt wymiany międzynarodowej, który współfinansowany był przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Miasto Gniezno. *
W tym roku w wymianie uczestniczyła młodzież ze szkoły z Humania na Ukrainie i Anagni we Włoszech. Każda grupa liczyła po 15 uczestników oraz 3 opiekunów. Celem programu było pobudzanie uczestników do aktywności interkulturowych, poznawania nowych zwyczajów oraz kultur, a przede wszystkim nauka tolerancji i integracja. Najważniejsza jednak była nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, w tym przypadku angielskim. Uczestnicy brali udział w warsztatach tanecznych, aktorskich, plastycznych, muzycznych i językowych prowadzonych w szkole i w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Program zakończył się dużym sukcesem, szczególnie podczas przedstawienia teatralnego pt. „O sierotce Marysi i siedmiu krasnoludkach” wykonanego w języku angielskim na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie. Spektakl zachwycił licznie zebranych gości. Międzynarodowe spotkania przynoszą nowe, ciekawe rozwiązania i poszerzają horyzonty. Uczestnicy mogli przekonać się, jak istotną umiejętnością jest posługiwanie się językiem obcym. Międzynarodowa wymiana zawsze mobilizuje młodzież do nauki języków obcych. Lekcja tolerancji i dialogu międzykulturowego zakończyła się przyjaźnią młodzieży i opiekunów z Polski, Ukrainy i Włoch, wspólnej, jednej międzynarodowej grupy. Młodzież i opiekunowie wyrazili chęć ponownego spotkania i pracy nad wspólnymi zadaniami, które w sposób znaczący będą rozwijać ich umiejętności. Była to niepowtarzalna przygoda, która na długo pozostanie wszystkim uczestnikom w pamięci. (obk)