Shadow

Międzynarodowe certyfikaty rozdane

{CAPTION}
W czwartkowy poranek, 5 stycznia w Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie uroczyście wręczono międzynarodowe certyfikaty Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz książeczki spawacza uczniom, którzy zakończyli zajęcia praktyczne w CKP. Rozdano je 25 młodym osobom.
Zdaniem dyrektora CKP Sylwestra Sipa, zawód spawacza to jedna z tych kalifikacji, która obecnie jest bardzo poszukiwana na rynku pracy. – Te kwalifikacje można uzyskać tylko w kształceniu nieformalnym. Dlatego staramy się doposażyć naszych uczniów w dodatkowe kwalifikacje, by absolwent szkoły był atrakcyjnym na rynku pracy. To działanie leży w naszych możliwościach organizacyjnych i dlatego zdecydowaliśmy się, by w tym kierunku kształcić. Uczniowie kształcili się w dwóch metodach – TIG i MAG, w zależności od zawodów i zainteresowań. Jedna to metoda spawania metali kolorowych i stali kwasoodpornych, a druga do spawania blach do 6 milimetrów. Uprawnienia takie wydawane są jednorazowo, a spawacz pracujący musi co 3 lata odnawiać je. CKP nieustannie podejmuje działania na rzecz dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy. Te działania oprócz statutowej działalności obejmują między innymi inicjowanie współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi, poradnictwo zawodowe, konferencje naukowe czy też klasy patronackie. Wykorzystując potencjał placówki, wsparcie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz dobrą współpracę z lokalnymi pracodawcami został zrealizowany właśnie ten projekt, mający na celu doposażenie uczniów w kwalifikacje poszukiwane na rynku pracy – powiedział S. Sip.
Program szkolenia w zależności od metody obejmował od 80 do 120 godzin zajęć teoretycznych oraz około 25 godzin zajęć praktycznych. Część praktycznych zajęć pozalekcyjnych odbyła się przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a materiały spawalnicze przekazała firma Scanclimber. Dzięki temu udało się zminimalizować koszty szkolenia dla uczniów, którzy pokryli jedynie koszty badania lekarskiego oraz egzaminu. Wartość rynkowa takiego szkolenia to około 2000 złotych.
Etatowy członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Maria Suplicka: – Starostwo wspiera szkolnictwo zawodowe i realizuje szereg projektów na rzecz tej części edukacji. CKP jest stosunkowo nową, wydzieloną placówką, ale to centrum ma już swoje sukcesy. Starostwo planuje przeprowadzenie projektów finansowanych ze środków unijnych lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale z dużym udziałem i nakładami finansowymi z budżetu powiatu gnieźnieńskiego. Zamiarem jest między innymi realizowanie dużego projektu inwestycyjnego, polegającego na modernizacji i adaptacji istniejących pomieszczeń oraz wyposażenia ich w nowoczesne urządzenia do kontynuowania nauki praktycznej zawodu, zdobywania kwalifikacji i do przeprowadzania egzaminów w tej placówce. Jednocześnie oprócz tego twardego projektu, realizowany będzie projekt miękki, zapewniający staże i praktyki uczniom, doskonalenie zawodowe nauczycieli, doradztwo zawodowe i doposażenie pracowni. Planujemy przeprowadzenie działań termomodernizacyjnych. Łączna wartość projektów, które będą realizowane w CKP to 15 000 000 złotych, a w tym duży nakład funduszy z powiatowego budżetu – dodała Maria Suplicka z Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. – Ten kurs na obie metody przyda mi się w moim zwodzie, gdyż z zawodu będę mechanikiem samochodowym. Z kilka miesięcy kończę szkołę, zatem kurs spawacza będzie przydatny. Od zawsze pociągały mnie samochody i wybrałam ten kierunek – powiedziała Agnieszka Sikorska z ZSP nr 2 w Gnieźnie.
JAROSŁAW WALERCZAK