Shadow

Miejska oświata nie ma problemu ze zdalną szkołą

W środę, 20 maja radni Rady Miasta Gniezna spotkali się zdalnie na posiedzeniu komisji oświaty. Poruszono kilka tematów, w tym dotyczących m.in. rekrutacji do miejskich przedszkoli, zagrożeń wśród dzieci i młodzieży oraz nauczania na odległość w czasie pandemii.
Radnym kolejno zagadnienia przedstawił Marian Pokładecki, dyrektor Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta. Co do rekrutacji do przedszkoli dyrektor poinformował, że Miasto Gniezno przygotowało 1987 miejsc, z czego1402 miejsca zostały zarezerwowane dla dzieci już uczęszczających do przedszkoli, a 585 miejsc podlegało rekrutacji. Na końcu kwietnia rodzice zostali poinformowani o przyjęciu lub nie do przedszkola dziecka. Po pierwszej rekrutacji do przedszkoli nie dostało się 39 dzieci w związku z tym, że rodzice nie podali drugiego i trzeciego wyboru, tylko pierwszy wybór do przedszkola. Zostali listownie poinformowani o możliwości posłania dziecka do innego przedszkola niż wskazali. Obecnie miasto dysponuje jeszcze 50 wolnymi miejscami w przedszkolach. Rodzice dzieci, którzy zdecydują się na inną placówkę, to dziecko zostanie przyjęte. Decyzję muszą podjąć do 29 maja. Rekrutacja do przedszkoli została przeprowadzona internetowo.
Co do drugiego tematu, dotyczącego oceny stanu zagrożeń wśród dzieci i młodzieży, działań profilaktycznych i prewencyjnych podejmowanych w gnieźnieńskich szkołach podstawowych i przez instytucje miejskie dyrektor poinformował, że zagrożenia, które się powtarzają od kilku lat to tzw. eurosieroctwo i hejt w Internecie. Ponadto powiedział, że nie ma problemu z piciem alkoholu w szkołach, paleniem papierosów, a jak już to palą więcej dziewczęta niż chłopcy, jest coraz mniej przypadków zażywania środków psychotropowych, nie było prób samobójczych i tylko jedna przedwczesna ciąża. Nowym zjawiskiem jest jednak coraz więcej orzeczeń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gnieźnie, co do nauczania indywidualnego.
Trzeci temat, który radnym przedstawił dyrektor dotyczył informacji na temat realizacji przez gnieźnieńskie placówki oświatowe podstawy programowej w trakcie trwania stanu epidemii i nauczania na odległość. Dyrektor przekazał, że od 25 marca rozpoczęła się nauka zdalna. Nauczanie odbywa się na trzech platformach edukacyjnych. Uczniom, którzy nie mieli dostępu do Internetu i komputerów zostało to umożliwione i przekazano im 43 laptopy zakupione z programu „Zdalna szkoła”. Ponadto zastępca prezydenta Michał Powałowski wyjaśnił, że dyrektorzy zdają co tydzień raporty, z których wynika, że nauczyciele realizują program i zdalna szkoła dobrze funkcjonuje. Dodał także, że został złożony kolejny wniosek na zakup komputerów na kwotę 145 tys. zł z programu „Zdalna szkoła”. M. Powałowski przedstawił radnym także analizę wykonania budżetu w dziale: oświata i wychowanie za rok 2019 i wykorzystanie subwencji oświatowej w 2019 r. (bk)