Shadow

Mieleszyn postawił na drogi

{CAPTION}
Gmina Mieleszyn rok 2016 zakończyła zrealizowaniem planowanych inwestycji, z czego największe z nich dotyczyły przebudowy dróg.
Jesteśmy gminą typowo rolniczą i nasze dochody nie są za wysokie. Jednak udało się zrealizować trochę tych inwestycji. Myślę o inwestycjach szczególnie drogowych – mówił Janusz Kamiński, wójt Gminy Mieleszyn. Jedna z takich inwestycji powstała w Łopiennie.Położono tam asfalt na odcinku 233 metrów za 55 914 zł, co znacznie poprawiło życie mieszkańcom tej części gminy. Kolejną inwestycję drogową zrealizowaną przy pomocy funduszy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z programu modernizacji dróg dojazdowych do pól jest droga w Sokolnikach. Położono tutaj mierzący 800 metrów odcinek asfaltu za kwotę ponad 180 tys. zł. Następna nakładka asfaltowa powstała na mocno zniszczonej drodze w Świątnikach Małych, tutaj liczący 700 m odcinek drogi zmodernizowano za ok 130 tys. zł. – Naszym sukcesem i sukcesem sołectw jest realizacja zadańw ramach funduszu sołeckiego. Są to przedsięwzięcia, które mieszkańcy sami typują do realizacji. W naszej gminie na te cele wydatkowano ponad 200 tys. zł. W przyszłym roku planujemy zwiększyć tę kwotę o 10 tys. zł – dodał Janusz Kamiński. Właśnie dzięki tym inwestycjom powstały nowe odcinki chodników, np. w Łopiennie, Świątnikach Małych i Świątnikach Wielkich, co poprawiło bezpieczeństwo poruszających się tam mieszkańców. Zrealizowano także zadania związane z placami zabaw w sołectwach i świetlicach wiejskich, które były doposażone lub remontowane. – W 2016 roku stanęliśmy także przed koniecznością termomodernizacji budynku urzędu w Mieleszynie. Stan dachu wymagał interwencji. To zadanie zostało zrealizowane za 90 tys. zł. Dzięki temu obiekt się nie dewastuje i poprawie uległa jego estetyka – stwierdził wójt Gminy Mieleszyn. RENATA PAŁUCKA