Shadow

Mielno i MOS, czyli pytania i odpowiedzi


Tuż przed sesją 29 września, obradowały dwie komisje (rewizyjna i finansowa) Rady Powiatu Gnieźnieńskiego. Podczas obrad radny Rafał Spachacz pytał między innymi o pałac w Mielnie i Międzyszkolny Ośrodek Socjoterapii. Radnemu odpowiedziała przewodnicząca Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Beata Tarczyńska. W tej pierwszej kwestii dzierżawca nie wywiązuje się z umowy. Zdecydujemy, czy rozwiążemy umowę lub podejmiemy inną decyzję. Od kilku miesięcy te płatności nie są uiszczane, a dzierżawca nie wywiązał się z umowy z zapowiadanych nakładów dotyczących remontu tego obiektu. Najpierw dzierżawca spłacił część należności i poniósł część nakładów – odpowiadała starosta B. Tarczyńska. – Czy dyskusję na ten temat nie warto podjąć na szerszym forum, na przykład Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i rozwiązać ten problem systemowo? – pytał R. Spachacz i dodał: Najwyższa Izba Kontroli wskazuje ścisłe kategorie gospodarowania mieniem komunalnym, mieniem powiatu. Proszę przekazać nam na najbliższej sesji, podczas przedstawiania sprawozdania z działań zarządu w okresie międzysesyjnym informację na temat wielkości tego zadłużenia i jakie zostaną podjęte w tej kwestii kroki. (…)