Shadow

Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania

W środę, 11 kwietnia odbyło się pierwsze posiedzenie komisji powołanej przez Radę Miejską Trzemeszna do zbadania przekształcenia Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. Jej przewodniczącym został Sławomir Peno, a wiceprzewodniczącą Maria Sobieszak. Pozostali członkowie to: Maciej Dalewski, Tadeusz Pawlak i Kacper Lipiński.
Na pierwszym spotkaniu dyskutowano o początkowych działaniach, jakie komisja miałaby podjąć. Kacper Lipiński zaproponował, aby włączyć w prace komisji także mieszkańców Trzemeszna, którzy np. poprzez specjalną domenę na stronie internetowej Urzędu Miejskiego mogliby zadawać pytania w tej sprawie. – W ten sposób mieszkańcy mogliby nam przekazać, o co chcieliby zapytać pana prezesa Krzysztofa Tomczaka, radnych poprzedniej kadencji, czy pana burmistrza. Sprawa jest bardzo medialna i myślę, że należy także oddać ludziom głos – mówił K. Lipiński. Ta propozycja spotkała się z akceptacją pozostałych członków komisji. Sławomir Peno przypomniał, że komisja powstała na wniosek mieszkańca Trzemeszna Macieja Woźniaka i pewien zakres badań został w jego wniosku już określony, a więc rozliczenia finansowe na linii Gmina Trzemeszno – podmiot prywatny, dzierżawę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej podpisanej na 25 lat oraz kwestię większościowego udziału gminy przy jednoczesnym braku decyzyjności po jej stronie. – Będę także chciał powołać pełnomocnika, który pod względem gospodarczym zajmie się oceną tej umowy, a nie pod względem prawnym, bo prawnie firma Remondis się zabezpieczyła bardzo dobrze – mówił S. Peno. Przewodniczący poinformował także, że chce zaprosić na obrady komisji m.in. radnych minionej kadencji np.Wiesława Pokorskiego, przewodniczącego rady minionej kadencji, czy Eleonorę Mądrą, która pracowała w zespole przygotowawczym do przekształcenia TPK w spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. – Chcemy poprosić, aby te osoby podzieliły się z nami informacjami na ten temat – stwierdził S. Peno. Kacper Lipiński poddał pod rozwagę także pomysł, aby zastanowić się nad tym, by nie tylko zaprosić radnych minionej kadencji, ale także osoby które „kręciły się ” wokół tego procesu, np. urzędników, którzy wtedy pracowali w ratuszu. Członkowie komisji zadecydowali, że wszystkie jej posiedzenia będą odbywały się po południu, aby każdy zainteresowany mógł w nich uczestniczyć.
RENATA PAŁUCKA