Shadow

Mieszkańcy bloków nie segregują śmieci, będzie kara?

Nowe przepisy dotyczące segregacji odpadów i ciągle rosnące koszty ich zagospodarowania spędzają sen z powiek wszystkim włodarzom samorządów. Podobnie jest w Gminie Trzemeszno, która już dwukrotnie bezskutecznie próbowała rozstrzygnąć przetarg na odbiór odpadów. Samorząd szuka zatem oszczędności, karę za niesegregowanie odpadów mogą ponieść wszyscy mieszkańcy Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Odbiór bioodpadów i specjalne pojemniki pojawiły się już w Trzemesznie na osiedlu Piastowskim (bloki). Niestety, mieszkańcy tego osiedla wrzucają do nich odpady zmieszane. W czwartek, 4 lipca Trzemeszeńska Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała pismo z trzemeszeńskiego ratusza, iż jeżeli sytuacja nie poprawi się, wszystkim mieszkańcom osiedla grozi naliczanie opłat za odbiór odpadów według wyższej taryfy jako odpadów nieselektywnych. Oznacza to zmianę stawki z 13 zł na 25 zł od osoby na miesiąc.
Miesięcznie TSM płaci za odpady 28 500 zł. Krzysztof Kilian, prezes TSM przyznaje, że jest to duży problem dla spółdzielni, gdzie niemal 99 procent mieszkańców zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów. – Postanowiliśmy natychmiast zareagować, powiesiliśmy na klatkach schodowych stosowne ogłoszenia, mamy nadzieję, że to poskutkuje – mówi K. Kilian. Taką nadzieję ma także Monika Krawczak z trzemeszeńskiego ratusza. Urzędniczka podkreśla, że pojemniki na bioodpady po to zostały wdrożone, żeby było taniej, ponieważ bioodpady są najcięższe, ale także najtańsze. Gmina za tonę bioodpadów płaci 29 zł, natomiast tona zmieszanych śmieci to koszt 315 zł. Różnica jest zatem kolosalna. Jeżeli zbiórka selektywnabyłaby prowadzona prawidłowo, oddzielenie bioodpadów ze zmieszanych spowoduje zmniejszenie ich ciężaru, a co za tym idzie i kosztów. – Zdecydowaliśmy się wystosować pismo do spółdzielni ponieważ na początku wprowadzenia pojemników na bioodpady ta segregacja była do przyjęcia, teraz widać, że te pojemniki są traktowane jak zwykłe pojemniki na odpady zmieszane, a to rodzi określone konsekwencje – mówi M. Krawczak.
Przypominamy do pojemników bio należy wrzucać odpady bez worów foliowych. Dodatkowy obowiązek segregacji bioodpadów zwiększyły także koszty ich odbioru. Od pierwszego lipca firma Remondis Aqua Trzemeszno odbiera odpady na terenie Gminy Trzemeszno na podstawie umowy z tzw. wolnej ręki. Dotychczasowe dwa przetargi na te usługi nie zakończyły się sukcesem. W obu postępowaniach przetargowych jedyną zainteresowaną firmą była właśnie spółka Remondis, oferując znaczny wzrost kosztów tej usługi. Oba przetargi unieważniono.
W pierwszym przetargu na odbieranie odpadów komunalnych oferta dotyczyła odbierania odpadów od 1 kwietnia 2019 roku do końca 2021 r. Remondis zaoferował wykonanie usług za prawie 4,5 mln zł. Tymczasem gmina przeznaczyła w budżecie na ten cel 3 744 379,12 zł. Zatem różnica w obu kwotach to aż 750 000 zł. Także w kolejnym przetargu kwota zaoferowana przez Remondis, a kwota budżetowa nawet się do siebie nie zbliżyły. Jednak tym razem powodem unieważnienia przetargu był brak podpisu elektronicznego w nowej ofercie. Ponieważ odbiór odpadów jest zadaniem własnym gminy i ma obowiązek taką usługę zapewnić, gmina podpisała z Remondis Aqua Trzemeszno umowę na odbiór odpadów z wolnej ręki. Obowiązuje ona przez 3 miesiące, od 1 lipca do końca września. Gmina ponosić będzie z tego tytułu koszty w wysokości 339 288,33 zł. Jest to więc miesięcznie o 26 000 zł taniej niż wynikało to z kwoty przedstawionej w przetargu.
Jak wyjaśnia Dariusz Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna różnica tych 26 tysięcy to efekt zbiórki bioodpadów systemem workowym z terenów wiejskich. Trzemeszeński ratusz zastanawia się zatem nad wprowadzeniem zmian w gminnym regulaminie czystości i porządku. Ma ona polegać na pozostawieniu wymogu posiadania plastikowych pojemników dla odpadów bio tylko na terenach budynków wielorodzinnych. W pozostałych przypadkach odpady takie mają być nadal zbierane w workach. Zdaniem D. Jankowskiego stworzenie takiej alternatywnej zbiórki bioodpadów to około 300 tys. zł oszczędności w skali roku. Nowy przetarg na odbiór odpadów miałby odbyć się w sierpniu. (kar)