Shadow

Mieszkańcy gminy Mieleszyn cieszą się nową drogą

Gmina Mieleszyn wyjątkowo ucierpiała na skutek huraganu, jaki przeszedł przez Polskę w 2017 roku. Piękne leśne tereny z dnia na dzień przestały istnieć. Gmina dzięki swojemu zaangażowaniu oraz współpracy z Nadleśnictwem Gniezno odbudowuje nie tylko drzewostan.
W środę, 15 lipca odbył się odbiór wyremontowanej, asfaltowej drogi gminnej Mielno – Dębłowo. Wartość tej inwestycji wyniosła 2,17 mln zł i została sfinansowana z Funduszu Leśnego, który powstaje z odpisu ze sprzedaży drewna. Został on przeznaczony m.in. na odbudowanie dróg samorządowych zniszczonych na skutek klęski żywiołowej. Inwestycję prowadziło Nadleśnictwo Gniezno jako inwestycję drogową na terenach poklęskowych Leśnictwa Nowaszyce i Kowalewo. Zakres prac obejmował wykonanie nakładki mineralno – bitumicznej o łącznej długości 3 805 m i szerokości 5 m, wykonano również: pobocza tłuczniowe, rowy dwustronne, mijanki – 10 szt. oraz bariery energochłonne, zamontowano oznakowanie pionowe i poziome.
W oficjalnym zakończeniu inwestycji uczestniczyli przedstawiciele nadleśnictwa, inspektor nadzoru inwestorskiego i samorządowcy, wśród nich: Michał Michalak – nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno, Andrzej Gross – sekretarz Nadleśnictwa Gniezno,Włodzimierz Jankowski – leśniczy Leśnictwa Nowaszyce, Paweł Zapała – starszy specjalista ds. administracji Nadleśnictwa Gniezno, Artur Hańczak – wójt Gminy Mieleszyn, Adam Pilarowski – przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn, Wojciech Cegiel – radny Rady Gminy Mieleszyn i leśniczy Leśnictwa Kowalewko oraz Agnieszka Skalska – podinspektor ds. działalności gospodarczej, inwestycji i planowania przestrzennego Gminy Mieleszyn. – Znajdujemy się na terenach poklęskowych gminy Mieleszyn, na drodze gminnej łączącej sołectwa Dębłowo iMielno. Klęska, jaka dotknęła naszą gminę miała miejsce w sierpniu 2017 roku. Efekt, który wywołała możemy wokół siebie zobaczyć. Straciliśmy jako gmina lwią część lasów. Pewnie przez długie lata będziemy pracować, żeby je przywrócić – mówił Artur Hańczak, wójtGminy Mieleszyn. Gospodarz gminy podkreślał, że Lasy Państwowe niezwłocznie przystąpiły do szacowania szkód i porządkowania terenów, które zostały dotknięte huraganem. Wyremontowana droga była jedną z głównych, które były użytkowane podczas prac związanych z oczyszczaniem zniszczonych lasów z wiatrołomów. – Stan tej drogi już wcześniej budził zastrzeżenia. Lasy Państwowe wyszły z propozycją naprawy tej drogi, a właściwie jej przebudowy. Środki zostały pozyskane z Funduszu Leśnego i pokryły w 100 procentach koszt odbudowy drogi, co nasza gmina docenia. Zyskaliśmy funkcjonalną drogę, która będzie służyć mieszkańcom Nowaszyc, Dębłowa i Mielna i innym, którzy będą chcieli tą drogą podróżować, mam nadzieję, że także rekreacyjnie. Bo widoki mimo kataklizmu są tutaj w dalszym ciągu warte podziwiania – podkreślał A. Hańczak.
Wójt gminy Mieleszyn podziękował Lasom Państwowym i Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gniezno za zaangażowanie w ten projekt, aby plany inwestycyjne mogły dojść do skutku, co początkowo nie było takie oczywiste. Podziękował również wszystkim urzędnikom Urzędu Gminy Mieleszyn, którzy przyczynili się do sprawnej komunikacji i współpracy z Lasami Państwowymi i wykonawcą prac. – Mam nadzieję, że droga będzie bezpieczna, funkcjonalna i będzie długo służyć nam wszystkim – powiedział A. Hańczak. Michał Michalak, nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno podkreślił, że nadleśnictwo ukończyło sprzątanie terenów poklęskowych i przystępuje w tej chwili do prac związanych z melioracją i odnowieniem drzewostanu. Przypomniał, że całkowitemu zniszczeniu uległo 2 tys. 100 hektarów lasu. Już została wykonana ogromna praca, jeśli chodzi o odnowienie drzewostanu, odnowiono około 900 hektarów. – Do 2023 roku uporamy się z resztą prac. Nadleśniczy podkreślił, że jeszcze wiele prac jest do wykonania jednak dzięki współpracy z gminami, ze społecznością lokalną można te prace wykonać bez konfliktów i z pełnym zaangażowaniem pracowników służb leśnych i zakładu usług leśnych.
Nadleśnictwo przygotowało także specjalne podziękowania dla włodarzy i pracowników Gminy Mieleszyn za pomoc okazaną podczas prac związanych z usuwaniem skutków klęski huraganu 11 sierpnia 2017 roku. – Wspólne przedsięwzięcia realizowane na terenie gminy Mieleszyn pozwoliły zacieśnić współpracę, którą mam nadzieję kontynuować w najbliższych latach. Poczynione nakłady będą służyć mieszkańcom gminy oraz pomogą w prowadzeniu gospodarki leśnej na zniszczonych terenach. Dziękując za dotychczasową współpracę składam panu i współpracownikom życzenia dalszych sukcesów zawodowych oraz w życiu osobistym – dziękował Michał Michalak, nadleśniczy Nadleśnictwa Gniezno.
Adam Pilarowski, przewodniczący Rady Gminy Mieleszyn również podziękował wszystkim zaangażowanym w powstanie drogi.- Bardzo miło, że doceniono wkład pana wójta, bo to co było kiedyś niemożliwe stało się. Nikt kiedyś nie wyobrażał sobie, że ta droga kiedyś będzie. Dziękuję w imieniu własnym, w imieniu całej rady jak i mieszkańców – mówił A. Pilarowski.
RENATA PAŁUCKA