Shadow

Mieszkańcy proszą o wsparcie posłankę

Posłanka Paulina Hennig – Kloska podczas spotkania w gnieźnieńskim biurze Nowoczesnej 12 lutego rozmawiała z dziennikarzami o potrzebie wsparcia starań mieszkańców Osiedla Letniego w Wymysłowie w sprawie budowy drogi dojazdowej i oświetlenia ulicznego. Podobnej drogi brakuje na Osiedlu Relaks w Szczytnikach Duchownych.
Jak powiedziała posłanka Nowoczesnej, coraz częściej do jej biura przybywają mieszkańcy osiedli, gdzie działki sprzedane zostały kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, a do teraz brakuje potrzebnej infrastruktury, na przykład dróg dojazdowych lub oświetlenia. Parlamentarzystka potwierdziła, iż rzutuje to na gorsze warunki mieszkaniowe i na bezpieczeństwo. – Między innymi tak jest na Osiedlu Letnim w Wymysłowie. Odnotowywane są tam włamania, a mieszkańcy czują się tam coraz mniej bezpiecznie. Piękne osiedle w Wymysłowie położone jest pobliżu terenów Natura 2000 i jeziora. Dobre przygotowanie infrastruktury na tym obszarze może rzutować na to, że więcej osób tam zamieszka, a gmina z tego tytułu będzie miała więcej dochodów. Zbliżają się wybory samorządowe, więc apeluję, by zadbać o to osiedle, gdzie znajduje się już 30 domów. Podobnie jest z Osiedlem Relaks w Szczytnikach Duchownych, gdzie stoją już 42 domy. Pisałam do poszczególnych samorządowców, by zawarli stosowne porozumienia i ujęto te inwestycje w planach do realizacji. W przypadku Osiedla Relaks droga jest po części drogą miejską, a po części drogą gminą. Porozumienie w tej kwestii, mimo iż zostało wypracowane, nie zostało podpisane do chwili obecnej. To rzutuje, że miasto nie ma wpisanej tej inwestycji w planach na ten rok, mimo że mieszkańcy mieli w zeszłym roku to obiecane. Może jednak uda się tę inwestycję zrealizować – powiedziała podczas poniedziałkowej konferencji prasowej posłanka Nowoczesnej. (jw)