Shadow

Mieszkańcy pytają przed rewitalizacją ulicy Rzeźnickiej

Nadspodziewanym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami, którzy chcieli uzyskać informacje o rozpoczynającej się niebawem rewitalizacji ulicy Rzeźnickiej w Gnieźnie. Do połowy października zdegradowana ulica zamieni się w reprezentacyjny deptak z dopuszczonym ruchem samochodowym (tzw. woonerf).
Spotkanie w Starym Ratuszu cieszyło się nadkompletem publiczności. Z mieszkańcami spotkali się gestorzy sieci, które będą przy okazji remontu ulicy wymieniane oraz Jarosław Grobelny, wiceprezydent Gniezna wraz z Alicją Orzeł, kierowniczką Referatu Dróg Gminnych w Urzędzie Miejskim. Ulica Rzeźnicka znajduje się w ścisłym centrum starówki, w terenie silnie zurbanizowanym, stąd zainteresowanie okolicznych mieszkańców jest jak najbardziej zrozumiałe, także to wywołujące silne emocje. Tych na spotkaniu informacyjnym nie zabrakło. – Ta inwestycja nie będzie prosta, ale po wszystkim przyniesie nam satysfakcję – zapewnia J. Grobelny. Jak dodaje, mieszkańców ulicy czekają ciężkie dni, ale zapewnia, że prace będą prowadzone w ścisłym porozumieniu z właścicielami nieruchomości, przy jak najmniejszych dla nich utrudnieniach. Harmonogram prac jest już wytyczony. Na teren budowy maszyny wjadą już w połowie marca. Prace będą przeprowadzane etapami i zaczną się od strony ul. Chrobrego. Dwa, trzy dni potrwa frezowanie nawierzchni jezdni. Następnie rozebrana zostanie kamienna kostka znajdująca się pod asfaltem. Po tych działaniach na ulicę wejdą gazownicy, którzy wymienią sieć, a tuż po nich wejdą miejskie wodociągi. Ten etap prac ma potrwać ok. 2 tygodnie.
Cały proces przesunie się wtedy w stronę ulicy Warszawskiej. Potem dojdzie do prac drogowych związanych z układaniem nawierzchni ulicy. – Będziemy się starali jak najdłużej utrzymać nawierzchnię chodnika, by mogli państwo mieć dojście do posesji i sklepów – mówi A. Orzeł. Jak tłumaczy, dojazd do posesji będzie możliwy za zgodą kierownika budowy. – Jeżeli dojazd będzie możliwy, to firma będzie wpuszczać kierowców. Ale jeśli będzie sytuacja, że będzie prowadzony wykop do ustawienia studni na kolektorze, to niestety, dojazd nie będzie możliwy – informuje. Aby przebieg prac był jak najszybszy, firma wykonawcza będzie pracować na wydłużonej zmianie, także w soboty. Mieszkańcy będą mogli korzystać z przejazdu do swoich posesji deptakiem od strony ul. Mieszka I.
Pytania mieszkańców do władz miasta były różnorakie. Część zebranych mieszkańców wyrażała obawy, że wybudowanie deptaku w ul. Rzeźnickiej spowoduje zakłócanie ciszy nocnej i zanieczyszczanie bram przez klientów sąsiednich lokali gastronomicznych, ale jak zauważył J. Grobelny, nie da się dać takich gwarancji, choć jeden z mieszkańców ulicy takiej gwarancji żądał. Jak zauważył wiceprezydent, sprawy nieporządku czy hałasu (podobnie jak ma to miejsce w całym mieście) trzeba zgłaszać policji, a to obecny stan zdegradowanej ulicy bardziej sprzyja załatwianiu potrzeb fizjologicznych w bramach niż czysty i oświetlony deptak. – Tę inwestycję robimy nie dla siebie, ale dla państwa. Nikt z nas nie lubi bałaganu związanego z remontami. Musimy razem i wspólnie na tej budowie kilka miesięcy przetrzymać. Efekt, który chcemy otrzymać, będzie efektem wartym wysiłku, który włożymy wspólnie z państwem. To nie tylko wysiłek miasta, ale także zaangażowanie się państwa i pewnego rodzaju zrozumienie – apelował do zainteresowanych osób Jarosław Grobelny.
Inny poruszony problem, to miejsca do parkowania. Mieszkańców interesowało, czy w okresie kiedy nie będą mogli dojechać z powodu wykopów do swoich posesji, miasto pozwoli im za darmo parkować na ulicy Warszawskiej, jednak tu takich deklaracji prezydent złożyć nie mógł. Wszelkie zmiany, czy ustępstwa dla kierowców w Strefie Płatnego Parkowania reguluje uchwała Rady Miejskiej i bez takich legislacyjnych zmian, nie można „przymykać oka” naparkowanie części mieszkańców bez regulowania od nich zapłaty. Jak dodał wiceprezydent, Urząd Miejski w razie potrzeby jest w stanie zagwarantować mieszkańcom ulicy Rzeźnickiej miejsca na darmowym parkingu przy ul. Jeziornej. Wszelkich bieżących informacji o sytuacji na budowie mieszkańcy ulicy będą mogli zasięgnąć w Referacie Dróg Gminnych – nr telefonu 61 426 04 57. ALEKSANDER KARWOWSKI