Shadow

Mieszkańcy Wydartowa walczą o swoje bezpieczeństwo

Romuald Filip, sołtys Wydartowa w gminie Trzemeszno wystąpił do trzemeszeńskiego samorządu o wystosowanie dwóch pism do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu o wznowienie przebudowy drogi krajowej nr 15. Przebudowa tej drogi, jaka trwała kilka lat temu miała zakończyć się w 2012 roku, tymczasem przebudowa skończyła sięna wysokości miejscowości Cytrynowo i do dziś nie jest dokończona. Obecny stan drogi zdaniem mieszkańców Wydartowa stanowi poważne zagrożenie dla pieszych, którzy m.in. muszą dotrzeć do umiejscowionych przy drodze krajowej przystanków autobusowych. Z tych przystanków korzystają także dzieci dojeżdżające do szkół.
Romuald Filip przypomniał radnym i burmistrzowi Trzemeszna, że w latach dziewięćdziesiątych sołectwo wnioskowało do GDDKiA w Poznaniu o budowę chodnika w Wydartowie oraz przejścia dla pieszych. Sprawa była odwlekana w czasie, a później powstał projekt przebudowy, który spełniał oczekiwania mieszkańców, ale niestety, pozostał wykonany tylko na papierze. Sołectwo do dziś nie doczekało się jego realizacji. Projekt przewiduje chodniki z barierkami bezpieczeństwa oraz przejście z sygnalizacją pulsacyjną, przewiduje także budowę lewoskrętów. Do tej pory jedyne co udało się zrobić, aby choć trochę poprawić bezpieczeństwo, to odnowienie zatoczek autobusowych i wiat. Romuald Filip na jednej z sesji rady miejskiej podkreślał, że na drodze krajowej nr 15 jest bardzo duże natężenie ruchu, często zdarzają się tutaj wypadki drogowe. – Po tej drodze poruszają się dzieci dochodzące do autobusu szkolnego, odprowadzane przez rodziców, ale gdy rodzic ma trójkę dzieci, to jest to kłopot – mówił sołtys Wydartowa. R. Filip podkreślał, że „piętnastką” porusza się bardzo dużo samochodów ciężarowych, droga jest dość wąska, bez szerokich poboczy. Powoduje to także zagrożenia dla rowerzystów, doszło już w tym miejscu do zdarzenia, iż tir przewrócił rowerzystów, wśród których były także dzieci. Dlatego w obawie o bezpieczeństwo osób poruszających się tą drogą sołtys prosił o pilną interwencję urzędu w tej sprawie, aby doprowadzić do realizacji zapomnianego projektu. Urząd Miejski przekazał pismo mieszkańców Wydartowa, które podpisało 107 osób do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Jednak jak nas poinformował Norbert Dombek. kierownik referatu inwestycyjnego, na razie nie ma zwrotnej odpowiedzi w tej sprawie.Nasza redakcja także wysłała zapytanie w tej sprawie do rzecznika GDDKiA, nadal czekamy na odpowiedź.
RENATA PAŁUCKA