Shadow

Mieszkańcy zaakceptowali drugi wariant


*W czwartek, 11 maja odbyły się drugie konsultacje społeczne z mieszkańcami Gniezna dotyczące planowanego wariantu budowy drogi łączącej drogę wojewódzką 260 z drogą krajową nr 15, zwaną „południową obwodnicą miasta”. Skorygowany drugi wariant przebiegu drogi nie wzbudził już zastrzeżeń i został zaakceptowany przez mieszkańców.*
Drugie konsultacje społeczne dotyczące planowania przebiegu drogi trwały około pół godziny i wzięła w nich już o wiele mniejsza liczba zainteresowanych mieszkańców niż podczas pierwszych konsultacji społecznych, bo tylko 20 osób. Przypomnijmy, w kwietniu podczas pierwszych konsultacji społecznych projektant Dariusz Rusnak przedstawił mieszkańcom 3 warianty przebiegu drogi, po burzliwej dyskusji większość uczestników spotkania opowiedziała się za wersją drugą, czyli drogi o długości 2285 m i optymalnej ingerencji drogi w obszary leśne oraz obszary pojedynczej zabudowy mieszkaniowej. Ale pomimo to poproszono jeszcze o niewielkie korekty. Projektant dokonał drobnych zmian, o które wnioskowali mieszkańcy. Obecny na spotkaniu zastępca prezydenta Jarosław Grobelny podkreślił, że zarówno urzędnicy jak i projektanci z pracowni projektowej Archidrog spotykali się z zainteresowanymi mieszkańcami, szczególnie tymi, których domy sąsiadują z planowaną drogą i wszelkie wątpliwości zostały wyjaśniane. Mieszkańcy obecni na spotkaniu 11 maja podnieśli kilka istotnych dla nich kwestii, pytali m.in. o budowę przejścia dla pieszych przy ul. Nowaszki, o wybudowanie chodnika przy ul. Sosnowej oraz o nasadzenia tzw. „zielonych” ekranów akustycznych. Projekt budowy drogi ma powstać do końca tego roku, a zakończenie budowy realizowanej przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich planowane jest do 2021 roku. Koszt inwestycji to około 20 mln zł, w tym dofinansowanie z OSI w wysokości 17 mln zł, a wkład własny miasta to 3 mln. (bk)