Shadow

Mieszkania i usługi w dawnych koszarowych stajniach. Nowy plan dla części dawnego pruskiego kompleksu wojskowego

Dotychczas większa część dawnych pruskich koszar przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie (poza obiektami PWSZ) mogła być wykorzystywana na cele usługowe. Stąd budynki dawnych stajni mieszczą w sobie liczne podmioty handlowe czy warsztatowe. Teraz planiści chcą, by umożliwić tutaj lokowanie także zabudowy usługowej i mieszkaniowej – wielorodzinnej. Może to pomóc uratować w części spalone mury dawnych stajni.
Dziś kompleks dawnych koszar przy ul. Wrzesińskiej w Gnieźnie, to istny misz-masz. Mamy tu budynki zagospodarowane na cele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, przedszkole, boisko Orlik, pump-track rowerowy, salę sportową oraz dwa długie kompleksy dawnych stajni z ujeżdżalniami. W nich mieszczą się lokale usługowe i warsztaty. W 2008 roku część północną stajni ogarnął pożar, który strawił większą ich część. Teren do dziś nie został zagospodarowany i zabezpieczony, a nadpalone bramy strzegą pustych murów. Cały Zespół Koszar 12. Regimentu Dragonów, później 17. Pułku Ułanów, a następnie 17. Pułku Artylerii Lekkiej, wpisany jest do rejestru zabytków, stąd jego wygląd i forma muszą być zachowane. Poprzedni miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmował cały kompleks koszarowy. Teraz planiści pochylili się nad północą jego stroną – bez obiektów PWSZ, za to z budynkiem dawnego kasyna oficerskiego, wspomnianymi stajniami, salą sportową, boiskiem i przedszkolem oraz rozwiązaniami komunikacyjnymi między nimi.
Po proponowanych zmianach kasyno oraz teren bezpośrednio za nim, będzie mógł pełnić funkcje nie tylko usługowe, ale i mieszkalnictwa wielorodzinnego. Podobnie sprawa się tyczy dwóch kompleksów stajni z ujeżdżalniami. Tam przewidywana jest również taka funkcja. Dla terenu sali gimnastycznej i przyległego do niej budynku przewidziane są usługi. Reszta terenu opracowania, czyli przedszkole, zieleńce i boiska, pozostaną bez zmian, jako tereny usług, sportu i rekreacji. W Starym Ratuszu 27 lipca odbyła się publiczna dyskusja nad projektem planu, jednak cieszyła się ona niemal żadnym zainteresowaniem. Przybyło na nią tylko dwóch dziennikarzy. Uwagi do projektu planu można zgłaszać jeszcze w Urzędzie Miejskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia. (ak)