Shadow

Mieszkania + pod znakiem zapytania

Gmina Trzemeszno jako jedyna w powiecie gnieźnieńskim była zainteresowana realizacją na swoim terenie rządowego programu Mieszkanie+. Jednak wydaje się, że nie z winy samorządu całe prace przygotowawcze, jakie gmina zrealizowała spełzną na niczym.***Dariusz Jankowski,***wiceburmistrz Trzemeszna, który zajmował się tą sprawą nie kryje swojego rozczarowania przebiegiem prac nad programem.
Temat realizacji programu wywołał na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miejskiej jej przewodniczący Benedykt Nitka, który pytał na jakim etapie są obecnie te prace. Jak podkreślił Dariusz Jankowski gmina przystępując do programu wywiązała się w pełni z leżących po jej stronie zobowiązań i jest przygotowana do kontynuacji programu. Samorząd wskazał grunty, które może przekazać pod takie budownictwo. Teren ten ma odpowiednie przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego. Gmina za pośrednictwem specjalnych ankiet dokonała również stosowanego rozpoznania potrzeb mieszkańców w tym zakresie i to dwukrotnie. W maju 2019 roku Gmina Trzemeszno spisała porozumienie z Rawiczem i Krotoszynem w sprawie sporządzenia analizy efektywności przedsięwzięcia. Sporządzenie takiej analizy to wymóg ministerstwa. Trzy samorządy chciały połączyć siły, aby móc skorzystać z dofinansowania przewidzianego na taki dokument, bowiem Ministerstwo Infrastruktury pokrywa 90 procent kosztów takiej analizy pod warunkiem, iż inwestycja będzie kosztowała minimum 20 000 000 złotych. Osobno żaden z samorządów nie mógłby się o takie dofinansowanie ubiegać.
W 2019 roku gmina przeprowadziła nową, imienną ankietę. Wypełniło je 88 zainteresowanych. Analiza tych ankiet wskazała, że największa grupa zainteresowanych oczekuje mieszkań o powierzchni do 55 metrów kwadratowych, są też chętni na mieszkania do 30 metrów oraz spora grupa zainteresowanych mieszkaniem powyżej 55 metrów. Zdecydowana większość ankietowanych oczekuje mieszkania pod klucz do zamieszkania, aż 75 osób jest zainteresowanych dojściem do własności.
Ideą programu Mieszkanie+ było wsparcie budownictwa mieszkaniowego na wynajem, adresowanego do średniozamożnych rodzin z możliwością wykupu w przyszłości. Miało ono być realizowane w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Mieszkania miał wybudować przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu, który miał w przyszłości pobierać czynsz. W Trzemesznie planowano wybudować na początek 40 mieszkań. Udział samorządu miał polegać na przygotowaniu inwestycji i przekazaniu gruntów, co miało realnie obniżyć koszty budowy i ceny mieszkań. Wiceburmistrz Trzemeszna wskazywał, że kłopoty z realizację tego przedsięwzięcia leżą w słabości programu rządowego. Wskazywał na ciągłe zmiany, jakie są do niego wprowadzane; informował, iż docierają do niego informacje o planach wycofania się z pomysłu partnerstwa publiczno -prywatnego i nie wiadomo jakie rozwiązania mają je zastąpić.
RENATA PAŁUCKA