Shadow

„Mieszkanie +” w Trzemesznie

Gmina Trzemeszno jako jedyna w powiecie gnieźnieńskim jest zainteresowana rządowym programem „Mieszkanie+”. W minionym tygodniu w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie samorządowców z Jerzym Frydlewiczem, dyrektorem regionalnym z Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości, instytucji zarządzającej programem.
Program rządowy przeszedł pewne modyfikacje, o których rozmawiano na spotkaniu. Nowe zasady mówią m.in. o tym, że obecnie może on być realizowany jedynie w formule partnerstwa publiczno – prywatnego. Dodatkowym wymogiem przystąpienia do „Mieszkania+” jest także sporządzenie analizy efektywności przedsięwzięcia. Taki dokument jest dość kosztowny. Jednak jest szansa, aby Gmina Trzemeszno opracowała go wraz z innymi samorządami i otrzymała na ten cel znaczną dotację z ministerstwa. Ministerstwo infrastruktury może takie opracowanie sfinansować w 90% , pod warunkiem, że dotyczyć będzie inwestycji za minimum 20 000 000 złotych. Oczywiście samo Trzemeszno aż takiej inwestycji nie planuje, stąd pomysł współpracy w tym zakresie m.in. z Krotoszynem i Rawiczem. Gmina Trzemeszno rozważa wybudowanie około 40 mieszkań przy ulicy Kasztanowej w Trzemesznie. Na spotkaniu obecni byli także radni: Benedykt Nitka, przewodniczący rady miejskiej, Agnieszka Bartz, wiceprzewodnicząca rady oraz Renata Buzała, Magdalena Laskowska i Piotr Lewandowski. To właśnie rada miejska zadecyduje prawdopodobnie na najbliższej sesji, czy gmina do programu przystąpi. W tym celu przygotowana zostanie uchwała intencyjna. Podczas dyskusji wiele miejsca poświecono konieczności sprawdzenia zapotrzebowania mieszkańców Trzemeszna taką inwestycją. Wprawdzie półtora roku temu gmina przeprowadziła wśród mieszkańców ankietę dotyczącą takiego zainteresowania, na którą pozytywnie odpowiedziało 60 osób. Jednak od tego czasu zmienił się trzemeszeński rynek mieszkaniowy jak i sam program rządowy. – Dlatego postanowiliśmy ponowić ankiety, które tym razem nie będą anonimowe – wyjaśnia D. Jankowski, wiceburmistrz Trzemeszna. „Mieszkanie plus” to program polegający na wsparciu budownictwa mieszkaniowego na wynajem, adresowanego do średniozamożnych rodzin z możliwością wykupu mieszkania w przyszłości. Formuła partnerstwa publiczno – prywatnego oznacza, że mieszkania wybuduje przedsiębiorca wyłoniony w ramach obowiązujących procedur, który będzie pobierał z tego tytułu czynsz. Program przewiduje także ewentualne dopłaty do czynszów.Natomiast udział samorządu polega na przygotowaniu inwestycji i przekazaniu na jej rzecz gruntów, co ma wpłynąć na obniżenie kosztów budowy i cenę mieszkań. – Chciałbym podkreślić, że gmina cały czas monitoruje program „Mieszkanie+”. Jesteśmy przygotowani do przystąpienia do niego, natomiast pewne opóźnienia są wynikiem między innymi zmian w programie, jakie wprowadzono w ostatnim czasie – wyjaśnia Dariusz Jankowski.RENATA PAŁUCKA