Shadow

Miliony na drogi


Sezon inwestycyjny w pełni. Władze Gniezna jak co roku od wiosny do jesieni przeprowadzają remonty i przebudowy dróg.
**Około 800 tysięcy złotych będzie kosztować realizowana przez Urząd Miejski przebudowa ul. Pocztowej, która rozpoczęła się w pierwszych dniach lipca. – Zakończenie prac przewidziane jest na koniec września 2017 r. Po odbiorze zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu na ul. Pocztowej, która zostanie drogą dwukierunkową, dzięki czemu możliwa będzie jazda z ul. Dworcowej prosto, na ul. Pocztową i dalej ul. Konikowo, z ominięciem ul. Lecha i Chrobrego. – mówi prezydent Gniezna Tomasz Budasz. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, chodnika, poszerzeniem łuku z ul. Chrobrego, oświetleniem. Następnie wykonana zostanie nakładka z betonu asfaltowego na jezdni, na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Kościuszki. Planowana jest przebudowa chodnika z kostki betonowej, budowa zatoki postojowej oraz budowa zatoki postojowej dla taksówek, wykonanie nakładki z betonu asfaltowego, a także poszerzenie jezdni do szerokości 6,50 m na długości 240 m. Powstanie także skwer przy parku im. R. Kaczorowskiego. Na początku września ulica będzie przejezdna, nadal będą prowadzone prace w pasie chodnika, prace związane z montażem oznakowania pionowego i wykonaniem oznakowania poziomego. Ulica na remontowanym odcinku jest nieprzejezdna. Dojazd na dworzec PKS odbywa się ul. Kościuszki, od ul. Lecha do ul. Pocztowej.
Zakończył się już remont ul. Kwiatowej, który kosztował ok. 430 tys. złotych, w ramach którego wykonano odcinek długości 175 m oraz sięgacz w stronę ul. Sobieralskiego. Wykonany został także obustronny chodnik z wjazdami oraz pas zieleni i nasadzono drzewa. W trakcie realizacji jest także remont ul. Orzeszkowej i Wierzbowej. W sumie w budżecie Miasta Gniezna na 2017 r. na wydatki związane z drogami gminnymi przeznaczono ponad 12 mln zł. (materiał prasowy)