Shadow

Mimo złej pogody, posprzątali las i świat

We wtorek, 8 października do „Sprzątania świata”, które zorganizowali: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz Nadleśnictwo Gniezno przyłączyła się też tradycyjnie zdecydowana większość gnieźnieńskich placówek oświatowych podległych starostwu. Tym razem było ich siedem – trzy licea, trzy ZSP oraz Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych. Miejsce zbiórki śmieci – tradycyjnie Las Miejski. Uzbierane odpady pozostawione były w workach przy trasach zbiórki. Zabrały je po zakończeniu akcji odpowiednie służby leśne.
Jak informuje dyrektor wydziału środowiska w starostwie powiatowym, Magdaleny Musiałowicz, w tej akcji proekologicznej na terenie Lasu Miejskiego wzięła udział młodzież z 7 szkół, a „Sprzątanie świata” rozpoczęło się o godzinie 10. – Akcja na stałe wpisała się w kalendarz działań starostwa i ogólny program sprzątania lasu. Dofinansował ją powiat oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w projekcie „Ekologicznie znaczy logicznie”. Obecnie udział bierze młodzież z 7 szkół gnieźnieńskich – ponad 200 osób. Sprzątano teren przy 7 wyznaczonych trasach. Podsumowanie zaplanowano w „Gajówce”. Tu przygotowano ciepły posiłek. Nadleśnictwo przygotowało worki na śmieci, rękawice, odbiór odpadów oraz pogadanki edukacyjne. Starostwo zagwarantowało dojazd młodzieży szkolnej oraz posiłek i gorące napoje. Akcja prowadzona jest od 2010 roku, a przez ten czas zebraliśmy 22 tony odpadów, czyli całkiem sporo. „Sprzątanie” odbywa się na wiosnę i jesienią, a wiosną dodatkowo sadzimy drzewa. Należy młodzieży uświadamiać, że tych odpadów jest coraz więcej – powiedziała M. Musiałowicz.  Po „czyszczeniu lasu i świata” zaangażowana w sprzątanie młodzież wraz z opiekunami spotkała się we wiacie leśnej „Gajówka”. Tu organizatorzy przygotowali kiełbasy z grilla i ciepłą zupę. Było także ognisko. Tereny do porządkowania wyznaczyło Nadleśnictwo Gniezno. – Pomimo złej pogody, efekty akcji są bardzo dobre. Uczniowie przeszli 7 tras i wszystkie przebiegały przez tereny leśnie. Zaczynały się one w Gnieźnie i Żydowie, a kończyły w „Gajówce”. Odpady bardzo różne, z gospodarstw domowych, przemysłowe, zdarzają się części samochodowe. Nie brakuje butelek po alkoholu i puszek – stwierdził Artur Łachowski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Gniezno i dodał: – Mamy wyznaczoną ekipę, która objedzie wszystkie trasy, w tych fragmentach Lasu Miejskiego. Zebrane zostaną worki ze śmieciami, co się uda będziemy segregować i poddamy recyklingowi. Jak stwierdził Mariusz Mądrowski z Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, który przybył do „Gajówki”, by spotkać się z młodymi ekologami, jest wdzięczny młodzieży za udział w tej akcji, dzięki której przez 9 lat udało się zebrać aż 22 tony odpadów. – Młodzież swoją postawą pokazuje, jak trzeba się zachowywać i daje przykład innym, jak należy dbać o środowisko. Dlatego przybyliśmy tu z upominkami dla szkół, a każda z grup, biorąca udział w tej akcji otrzymała sprzęt sportowy – dodał Mariusz Mądrowski. JAROSŁAW WALERCZAK